Dificultat tècnica   Fàcil

Coordenades 433

Data de pujada 14 / setembre / 2016

Data de realització setembre 2016

Vista 30 vegades, descarregada 0 vegades

a prop de Rocafort de Queralt, Catalunya (España)

[CA] Rutes del Modernisme (5.2) Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca, Montblanc i l’Espluga de Francolí
Aquesta proposta de recorregut constitueix la segona de les quatre jornades en què s’ha dividit l’itinerari Rutes del Modernisme (5.0) De Montserrat a Lleida per valls i altiplans interiors

L’itinerari
Des de Manresa cap a ponent, i per la dinàmica ciutat d’lgualada —la de les adoberies i els gèneres de punt—, els severs altiplans de l’anomenada baixa Segarra obren el camí que, pel coll de Deogràcies, comença a baixar suaument cap a la vall del Francolí, en plena Conca de Barberà. Són terres dominades per uns vins majoritàriament blancs i rosats, d’aroma melosa i densa, que es guarden a les naus de cellers i sindicats agrícoles modernistes com els de Rocafort de Queralt, Sarral, Pira o Barberà de la Conca.

L’itinerari arriba a Montblanc, la capital de la comarca, on el nucli urbà antic, voltat per la imposant muralla medieval, té un gran caràcter, revaloritzat amb molt d’encert. No lluny de Montblanc i el seu sindicat modernista, I’emprenedora vila de l’Espluga de Francolí complementa la presència del celler, també modernista, amb altres valors monumentals, una cuidada fisonomia urbana i un Casal, autèntic focus de cultura i esport, i encara amb llaminadures d’anomenada, com els carquinyolis i les neules. L’Espluga és, habitualment, el camí que porta a l’immediat monestir de Santa Maria de Poblet, joia del gòtic i el romànic i, amb tota probabilitat, el monument més important de Catalunya (Patrimoni de la Humanitat), situat dins el municipi de Vimbodí. Si es vol tenir una visió global i aèria de la Conca: pobles, monuments, vinyes, paisatges..., res millor que pujar des de Poblet, per la pista forestal, a l’enlairat mirador de la Pena i disfrutar de l’extensa panoràmica.

Rocafort de Queralt. Població agrícola de la Conca de Barberà, al límit amb la Segarra. Fou la primera a encarregar a Cèsar Martinell un celler cooperatiu en la línia del de l’Espluga de Francolí, iniciador d’una sèrie que si bé es troba dins les premisses ideològiques del Noucentisme, com a servei públic protegit per les institucions, es vincula amb el Modernisme per la tècnica gaudiniana dels arcs parabòlics. Aquest Sindicat Agrícola és obra del 1918, ampliada el 1930 i el 1947 pel mateix Martinell, i té tres naus amb bells arcs parabòlics que sostenen l’embigat i una façana on combina la decoració de pedra a la base, maó a les finestres i ceràmica, cal destacar el suport en maó del dipòsit d’aigua.

Barberà de la Conca. Població agrícola que fou capdavantera del moviment cooperativista a Catalunya (el 1894 s’hi formà una Societat de Treballadors Agrícoles que construïren el 1903 un edifici); els propietaris es constituïren en Sindicat Agrícola el 1920 i encarregaren el celler cooperatiu a C. Martinell; és d’una gran nau amb pilars interiors que sostenen l’armadura i es bifurquen formant sèries alternes d’arcs equilibrats.

Montblanc. Població important en època medieval (s’hi celebraren corts i tingué un Palau Reial), que conserva un magnífic recinte de muralles, en molt bon estat, i interessants edificis medievals i de tradició renaixentista i barroca (esglésies i convents, cases senyorials). Capital de la Conca de Barberà, regió vitivinícola, el 1919 s’aixecà, vora l’estació del ferrocarril, el Sindicat de Vinicultors, segons plans de Cèsar Martinell, que aprofita una porta adovellada d’època gòtica i dóna a l’edifici reminiscències d’aquest estil, que predomina a la població; el 1945 fou ampliat i novament el 1956 amb una almàssera.

L’Espluga de Francolí. Població agrícola i centre d’estiueig per les seves aigües i la proximitat de Poblet. Té un dels cellers cooperatius més antics de Catalunya (1913), obra de Domènech i Montaner on intervingué també el seu fill Domènech i Roura, inicialment de dues naus (el 1957 se n’hi afegí una d’idèntica); s’inspira en el sistema d’arcs diafragma del gòtic català, que després adoptà Martinell (encara que aquest darrer amb arcs parabòlics i no apuntats), i combina pedra, maó vist i arrebossat a l’exterior.

[ES] Rutas del Modernismo (5.2) Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca, Montblanc y L’Espluga de Francolí
Esta propuesta de recorrido constituye la segunda de las cuatro jornadas en que se ha dividido el itinerario Rutas del Modernismo (5.0) De Montserrat a Lleida por valles y altiplanos interiores

El itinerario
Desde Manresa hacia poniente, y por la dinámica ciudad de Igualada —la de las tenerías y los géneros de punto— los altiplanos de lo que se considera baja Segarra abren el camino que, por el collado de Deogràcies, desciende suavemente hacia el valle del Francolí, ya en plena Conca de Barberà. Son tierras en las que predominan unos vinos, especialmente blancos y rosados, de aroma meloso y denso, que se conservan en las naves de bodegas y sindicatos agrícolas modernistas como Rocafort de Queralt, Sarral, Pira, Barberà de la Conca.

El itinerario nos conduce a Montblanc, la capital de la comarca, donde el núcleo urbano antiguo, rodeado en parte por la imponente muralla medieval, tiene un gran carácter que ha sido revalorizado con mucho acierto. No lejos de Montblanc y su sindicato modernista, la emprendedora población de L’Espluga de Francolí presenta, además de la bodega modernista, otras obras monumentales, con una cuidada fisonomía urbana y con un Casal que es un auténtico centro dinamizador de la cultura y el deporte; merecen también ser mencionadas las golosinas: los carquinyolis y los barquillos propios de esta población. L’Espluga es habitualmente el camino que conduce al inmediato monasterio de Santa Maria de Poblet, joya del gótico y del románico y, con toda probabilidad, el monumento más importante de Cataluña (Patrimonio de la Humanidad), situado en el municipio de Vimbodí. Si se quisiera tener una visión global y aérea de la Conca: pueblos, monumentos, viñedos, paisajes, no hay nada mejor que subir desde Poblet por la pista forestal hasta el elevado mirador de La Pena y disfrutar de la extensa panorámica.

Rocafort de Queralt. Población agrícola de la Conca de Barberà en los límites con la Segarra. Fue la primera población en encargar a Cèsar Martinell una bodega cooperativa dentro de la línea de la construida en L’Espluga de Francolí, iniciando una serie que si bien se encuentra ya dentro de las premisas ideológicas del Novecentismo, como un servicio público protegido por las instituciones gubernamentales, está vinculada al Modernismo por la técnica gaudiniana de los arcos parabólicos. Este Sindicato Agrícola es obra de 1918, ampliada en 1930 y en 1947 por el mismo Martinell; tiene tres naves con bellos arcos parabólicos que sostienen el envigado y en la fachada se combina la decoración con piedra en la base, ladrillo en las ventanas y cerámica. Interesante soporte de ladrillo del depósito de agua.

Barberà de la Conca. Población agrícola que fue pionera del movimiento cooperativista en Cataluña (en 1894 se formó una Sociedad de Trabajadores Agrícolas que construyó su primer edificio en 1903): los propietarios se constituyeron en Sindicato Agrícola en 1920 y encargaron la construcción de la bodega cooperativa a Cèsar Martinell. Es una gran nave con pilares interiores que sostienen la armadura que se bifurcan formando series alternas de arcos equilibrados.

Montblanc. Población importante en época medieval (se celebraron Cortes y tuvo un palacio real), que conserva un magnífico recinto de murallas e interesantes edificios medievales y de tradición renacentista y barroca. Capital de la Conca de Barberà, región vitícola, en 1919 se construyó, cerca de la estación del ferrocarril, el Sindicat de Vinicultors, según planos de Cèsar Martinell, que aprovechó una puerta adovelada de época gótica y dio al edificio reminiscencias de aquel estilo, que predomina en la población.

L’Espluga de Francolí. Población agrícola y centro de veraneo debido a sus aguas y a la proximidad de Poblet. Tiene una de las bodegas cooperativas más antiguas de Cataluña (1913), inicialmente de dos naves (en 1957 se añadió otra idéntica), obra de Domènech i Montaner en la que intervino también su hijo Domènech i Roura. Se inspira en el sistema de arcos de diafragma del gótico catalán, que más tarde adopta Martinell (este último utiliza arcos parabólicos y no apuntados) y combina piedra, ladrillo visto y revoque en el exterior.

[GB] Modernism Art Nouveau in Catalonia (5.2) Rocafort de Queralt, Barberà de la Conca, Montblanc and L’Espluga de Francolí
This proposed trail corresponds to the first of the five-day plan into which the route has been divided itinerario Modernism Art Nouveau in Catalonia (5.0) From Montserrat to Lleida via the inland valleys and plateaux

The itinerary
From Montserrat and Manresa we continue west through the bustling town of Igualada –with its tanneries and knitwear factories–, across the severe plateau of the Lower Segarra region, over the Coll de Deogràcies and then gradually down to the Francolí valley. Here, in the region of Conca de Barberà, vineyards predominate, producing mostly white and rosé wines, with a sweet, dense aroma. They are matured in Modernist cellars and cooperatives such as those at Rocafort de Queralt, Sarral, Pira and Barberà de la Conca.

Our itinerary takes us on to Montblanc, the chief town of Conca de Barberà, with its picturesque and tastefully restored old quarter, partly encircled by towering medieval walls, and its Modernist Sindicat Agrícola. Not far away is the busy, well-kept town of L’Espluga de Francolí, which has a Modernist winery and other architectural monuments, as well as a Casal offering numerous cultural and sports activities. The local carquinyolis and neules (biscuits) are also worth sampling. L’Espluga is on the way to the monastery of Santa Maria de Poblet –classified as World Heritage by UNESCO-, in the borough of Vimbodí, a gem of Gothic and Romanesque art and probably Catalonia’s most important historic monument. By climbing up the forest track from Poblet to the vantage point of La Pena, one can enjoy a splendid panorama over the towns, monuments, vineyards and countryside of Conca de Barberà.

Rocafort de Queralt. Agricultural town on the border between Conca de Barberà and Segarra. The first town to commission Cèsar Martinell to build a series of cooperative cellars like the one at L’Espluga de Francolí. In keeping with Noucentist ideals these cellars were considered a public service and enjoyed government protection. The Gaudíesque use of parabolic arches, however, is a link with Modernism. The Sindicat Agrícola, built in 1918, was later enlarged by Martinell himself (1930, 1947): three halls with fine parabolic arches supporting rafters; façade with stone decoration on the base, brickwork round the windows and ceramics; of note is the brick base of the water tank.

Barberà de la Conca. Agricultural town, spearhead of the cooperative movement in Catalonia. The first building of the society of agricultural workers (Societat de Treballadors Agrícoles - founded 1894) was constructed in 1903. The proprietors set up a cooperative, or Sindicat Agrícola, in 1920 and commissioned Cèsar Martinell to build a cooperative wine cellar. It consists of a large hall with a roof truss resting on pillars, which branch into alternating series of balanced arches.

Montblanc. Important town in the Middle Ages (some sessions of Parliament were held here and there was a royal palace). Magnificent, well preserved city walls, interesting medieval, Renaissance and Baroque buildings (churches, convents, noble mansions). Chief town of the wine-growing region of Conca de Barberà. Near the railway station, Sindicat de vinicultors (1919) by Cèsar Martinell who made use of a Gothic door with voussoirs and introduced other Gothic features in keeping with the style which predominates throughout the town. In 1945 it was enlarged and in 1956 an oil mill was added.

L’Espluga de Francolí. Agricultural town which also became a summer holiday resort on account of its springs and its proximity to Poblet. The cooperative wine cellars, among the oldest in Catalonia (1913), were the work of Domènech i Montaner, assisted by his son, Domènech i Roura. Initially comprising two halls (a third identical one was added in 1957), they were inspired by the diaphragm arch system of Catalan Gothic architecture later adopted by Martinell, who, however, used parabolic instead of pointed arches. The exterior is a combination of stone, bare brick and stucco.

Font: Generalitat de Catalunya, octubre 2016

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.