garriga.com

garriga.com

Vivo en Santa Cristina D'Aro y me encanta recorrer toda la Provincia de Girona. Soy un turista en bicicleta de montaña.
En la foto de arriba se ven los lugares por los que ya hemos pasado.
Por conceptos las rutas son las siguientes:
POBLES DE LA PROVINCIA DE GIRONA 64 Rutas.
ARBOLES.- Los gigantes del bosque 19 Rutas.
ERMITAS 23 Rutas.
COSTA BRAVA 15 Rutas.
TORRES DE DEFENSA 20 Rutas.
RIOS.- Siguiendo los ríos 22 Rutas.
BAIX EMPORDA 8 Rutas.
RESTAURANTES 30 Rutas.
ES POLLASTRE 6 Rutas.
VIAJES 14 Rutas.
SANTA CRISTINA D'ARO 140 Rutas
RESTO 84 Rutas.

LA TRADUCCION AL CATALAN ES DEL TRADUCTOR DE GOOGLE.

Visc a Santa Cristina d'Aro i m'encanta recórrer tota la Província de Girona. Sóc un turista amb bicicleta de muntanya.
A la foto de dalt es veuen els llocs pels quals ja hem passat.
Per conceptes les rutes són les següents:
POBLES DE LA PROVÍNCIA DE GIRONA 64 Rutes.
ARBOLES.- Els gegants del bosc 19 Rutes.
ERMITES 23 Rutes.
COSTA BRAVA 15 Rutes.
TORRES DE DEFENSA 20 Rutes.
RIOS.- Seguint els rius 22 Rutes.
BAIX EMPORDA 8 Rutes.
RESTAURANTS 30 Rutes.
ÉS POLLASTRE juny Rutes.
VIATGES 14 Rutes.
SANTA CRISTINA D'ARO 140 Rutes
RESTA 84 Rutes.

Membre des de de desembre 2012