Ajuntament Serinyà

Ajuntament Serinyà

113

CONÈIXER SERINYÀ A PEU
Projecte d’itineraris pel municipi

Objectiu principal
Molt sovint parlem amb persones que han viatjat a països llunyans i que han vist paisatges impressionants, però que ens confessen no haver estat mai en una font, una ermita o qualsevol altre indret bonic o interessant del municipi o la comarca on viuen.
L’objectiu principal d’aquest projecte és, justament, ajudar a conèixer amb més profunditat el municipi de Serinyà –i també alguns paratges de municipis veïns- a tothom que hi estigui interessat. I no hi ha millor manera per assaborir amb intensitat un indret que recorrent-lo a peu, parant atenció a tot el que ens envolta: el paisatge, les vistes, la flora i la fauna, els rius, les fonts, les construccions...i intentant saber, també, els noms dels punts que visitem i les possibles històries, anècdotes, curiositats o llegendes que hi puguin estar relacionades.

El recull d’itineraris que s’introdueix tot seguit va adreçat tant a les persones nascudes a Serinyà que vulguin revisitar (o potser veure per primera vegada) els diferents indrets del municipi, com a les que han triat el nostre poble com a lloc de residència i encara no el coneixen prou, com a les que ens visiten ocasionalment i volen saber alguna cosa més de nosaltres.

Objectius específics
-Fer conèixer el major nombre possible de punts d’interès del municipi i visitar, també, alguns indrets de municipis veïns.
-Observar i valorar el paisatge i el territori que ens envolta i la fauna i la flora que tenim al nostre entorn i comentar, també, les vistes que tenim des dels diferents indrets.
-Mantenir, recuperar o revitalitzar la important xarxa de camins que té Serinyà i que podria perdre’s si els anem deixant d’utilitzar.
-Recollir els diferents noms de lloc (topònims) dels punts que visitem, no només els més importants, sinó també els menors, com ara noms de camps, de boscos, de camins...
-Recopilar històries, curiositats, anècdotes, informacions, llegendes... qualsevol notícia dels punts que visitem i que cal evitar que es vagi perdent amb el pas del temps.
-Tenir unes propostes de recorreguts disponibles, a nivell turístic, per a les persones que visiten Serinyà.
-Ajudar a enfortir el sentiment de poble.
-I gaudir, per què no, tot preparant els recorreguts.

Contingut aproximat dels itineraris
La proposta inicial consta de set itineraris bàsics, circulars, d’una durada d’entre 2 i 3 hores de caminada efectiva cadascun, que recorren per zones gairebé tot el municipi i que ens porten a visitar la major part de punts d’interès de Serinyà i també alguns de pobles veïns.

La intenció és que totes les caminades tinguin el seu origen a la plaça de l’Ajuntament i des d’allà –intentant proposar diferents maneres d’entrar i sortir del nucli- vagin cap als objectius de cada itinerari per tornar al punt de partida inicial.

A banda d’aquestes set voltes, també se’n proposen tres més de durada més llarga.

Els títols proposats inicialment i els principals temes, indrets, elements o edificis d’interès de cadascuna de les deu caminades –sense definir-ne encara, en molts casos, l’ordre concret del recorregut, el sentit de la marxa o les formes d’entrada i sortida del nucli de Serinyà- i amb algunes propostes de variants, que es podran anar ampliant a mesura que avanci el projecte.

Pilar Castel Soler
redactora i coordinadora

Membre des de d’abril 2009