Rutes Saludables

Rutes Saludables

603

El projecte RUTES SALUDABLES, CONTRIBUIM A FER-LES MÉS VISIBLES I ACCESSIBLES, té per objectius:
- L'enregistrament informàtic de les rutes saludables desenvolupades pels CS en el marc del projecte de Rutes Saludables impulsat per la Direcció General de Salut Pública i Participació de les Illes Balears (GOIB).
- Donar a conèixer a entitats i responsables dels CS l’eina WIKILOC d’ús públic i gratuït, com a recurs informàtic adequat per a l’enregistrament de les rutes saludables actualment dissenyades i com a recurs que pot permetre el disseny de noves rutes tant per part de l’administració sanitària com per part de les entitats ciutadanes que n’aprenguin a utilitzar-lo
- La publicació de les rutes enregistrades a la web de WIKILOC una vegada editades amb la incorporació de tots els recursos que l’eina informàtica permet per a facilitar la identificació i el seguiment del recorregut de cada ruta.
- Concertar, si s’escau, amb els participants, jornades, cursos o tallers per als seus usuaris per tal d’ensenyar el maneig d’aquesta eina informàtica i contribuir a la seva popularització com a recurs senzill i gratuït per al seguiment de les diferents rutes saludables dissenyades pels CS de Mallorca

Membre des de de maig 2018