Miquel Garriga

Miquel Garriga

Caminar no és només un esport, és una forma de conéixer i investigar la història de les terres per on caminem. Els textos sencers els pots trobar al blog vinculat.

Caminar no es solo un deporte, es una forma de conocer e investigar la historia de la tierra por donde andamos. Los textos completos los puedes encontrar en el blog vinculado.

Walking is not just a sport, it is a way of knowing and research the history of the land where we walk. The full text can be found in the linked blog.

Membre des de de maig 2010

Membre Premium