← torna Gorg de l’Oller i Riera de Guardiola des de l’Oller del Mas (Bages)

Pitcollonsiamunt va realitzar la ruta "Gorg de l’Oller i Riera de Guardiola des de l’Oller del Mas (Bages)" amb 1 companys