← torna El Puig - Alzinera de Ca'l Penjat - Ca'l Ramoneda - Ca'l Vilarubia - L'Arà - El Puig

marga.agram va realitzar la ruta "El Puig - Alzinera de Ca'l Penjat - Ca'l Ramoneda - Ca'l Vilarubia - L'Arà - El Puig" amb 1 companys