← torna 14/01/2017 C.I. Parpallo-Borrell - Coll de la Rafela - Monduver - Drova

Argilaga va realitzar la ruta "14/01/2017 C.I. Parpallo-Borrell - Coll de la Rafela - Monduver - Drova" amb 1 companys