← torna Vilafranca-del-Penedes-Sant Sadurni-Martorrell-Molins-Barcelona

KAMAKOS va realitzar la ruta "Vilafranca-del-Penedes-Sant Sadurni-Martorrell-Molins-Barcelona" amb 7 companys