-
-
990 m
712 m
0
1,6
3,3
6,52 km

Vista 5648 vegades, descarregada 314 vegades

a prop de El Bruc, Catalunya (España)[CA] Volta a la regió de les Agulles de Montserrat passant pel refugi Vicenç Barbé
Excursió espectacular pel sector occidental del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat que travessa la regió d’Agulles, així anomenada pels seus nombrosos monòlits de roca conglomerada, entre els quals destaquen per les seves formes evocadores la Roca Foradada i la Cadireta, l’espectacular Bisbe, el Lloro, les Bessones, la Bitlla i la Portella, entre d'altres. La concentració d'agulles d’aquest sector és la més gran del massís i constitueix, com la resta de la serra, un indret únic al món. Des de començaments del segle XX, les seves parets i arestes ha viscut alguns dels episodis emblemàtics de l’escalada catalana. Les primeres ascensions, aleshores considerades d’agosarades, van ser dutes a terme per l’insigne pirineista Cèsar A. Torras. A partir de 1922, amb la incorporació de la tècnica alpina de l’encordatge, s’inicia l’època d’or de l’escalada montserratina; la guerra d’Espanya estroncà el fil d’aquella generació de pioners, que es recuperava cap als anys 1940 amb la realització d’algunes escalades extraordinàries.
Ruta senyalitzada.
L'itinerari parteix de l'àrea de lleure del Coll de Can Maçana. Per arribar-hi, s'agafa l'A-2, es pren la sortida 570 (Montserrat) i se segueix per la carretera BP-1101 en direcció N cap a Manresa. Abans de l'encreuament amb la BP-1103, es trenca a mà dreta (E) per un desviament que mena a l'àrea de lleure.

0,00 km (712 m). Aparcament del Coll de Can Maçana. La ruta comença més amunt de les taules de l'àrea recreativa. Hi ha un plafó informatiu de la zona i de les rutes senyalitzades. Es pren el camí que puja a l'esquerra (NE) seguint les marques blanques i vermelles del GR 172, que porta al monestir de Montserrat (indicacions).

0,71 km (805 m), 0 h 10 min. Es pren un trencall de l'esquerra (senyals del GR 172) en direcció al Monestir-Les Agulles (indicacions). Als pocs metres, es troba una altra bifurcació: es deixa un camí que baixa a la dreta i se segueix pel de l'esquerra cap a llevant (senyals de GR).

0,94 km (797 m), 0 h 13 min. Bifurcació. Es deixa una desviació a mà dreta (per on es tornarà després), que duu a la Portella, i es continua recte (E) pel GR 172 flanquejant als peus de la paret de les Agulles (S).

2,16 km (845 m), 0 h 30 min. Encreuament de camins. Es deixa el GR 172 i es remunta per un sender de la dreta (SE) per dins del bosc.

2,38 km (912 m), 0 h 35 min. Bifurcació. Es pren el camí de l'esquerra (E); el de la dreta mena a la canal Ampla. A mà dreta (S) es deixen algunes verticals agulles de curiosos noms com, d'oest a est, la Boleta Foradada, la Miranda del Lloro, l'Asiàtica i el Frare Gros.

2,87 km (978 m), 0 h 42 min. Es passa vora la font del Coll de Port.

2,94 km (974 m), 0 h 44 min. Coll de Port (en alguns mapes, coll de Porc). Es passa a l'altre vessant de la muntanya i es troben dos senders: es continua baixant pel de la dreta (S), senyalitzat amb marques grogues. Espectaculars vistes de les agulles de Montserrat d'aquest sector.

3,55 km (935 m), 0 h 52 min. Després del pas del Príncep, entre les agulles Petita (S) i Gran del Pas del Príncep (N), es troba una nova bifurcació. Cal seguir pel sender de petit recorregut de l'esquerra (SO; PR C-78), senyalitzat amb marques blanques i grogues, deixant a la dreta (N) un altre corriol indicat amb senyals de pintura blava que es dirigeix al Dit.

4,51 km (881 m), 1 h 05 min. Sempre seguint els senyals del PR, s'accedeix al refugi Vicenç Barbé, molt freqüentat pels escaladors. Es prossegueix a ponent pel mateix sender PR C-78 i, més endavant, es davalla pel grau de la Portella, on caldrà ajudar-se de les mans en algun punt per progressar.

5,58 km (797 m), 1 h 23 min. Es retroba el trajecte de l'anada (bifurcació del km 0,94 del recorregut) i es desfà el camí.

6,52 km (712 m), 1 h 35 min. Es torna a l'aparcament de l'àrea de lleure del Coll de Can Maçana, punt de partida i final de l'itinerari.

Més informació

[ES] Vuelta por la región de Les Agulles de Montserrat pasando por el refugio Vicenç Barbé
Excursión extraordinaria que transcurre por el sector occidental del Parque Natural de la Montaña de Montserrat atravesando la región de Agulles, así llamada por sus numerosos monolitos de roca conglomerada, entre los que destacan, por sus formas evocadoras, la Roca Foradada y la Cadireta (Silla), la espectacular El Bisbe (Obispo), el Lloro, Les Bessones (Mellizas), La Bitlla (Bolo) y La Portella, entre otros. La concentración de agujas de este sector es la más grande del macizo y constituye, como el resto de la sierra, un lugar único en el mundo. Desde comienzos del siglo XX, sus paredes y aristas ha vivido algunos de los episodios emblemáticos de la escalada catalana. Las primeras ascensiones consideradas, entonces, de osadas, fueron llevadas a cabo por el insigne pirineista César A. Torras. A partir de 1922, con la incorporación de la técnica alpina del encordamiento, se inicia la época de oro de la escalada montserratina; la guerra de España truncó el hilo de aquella generación de pioneros, que se recuperaba hacia los años 1940 con la realización de algunas escaladas extraordinarias.
Ruta señalizada.

El itinerario parte del área recreativa del Coll de Can Maçana. Para llegar a este lugar, se coge la A-2, se toma la salida 570 (Montserrat) y se sigue por la carretera BP-1101 en dirección N hacia Manresa. Antes del cruce con la BP-1103, se gira a mano derecha (E) por un desvío que lleva a la zona de ocio.

0,00 km (712 m). Aparcamiento del Coll de Can Maçana. La ruta comienza más arriba de las mesas del área recreativa. Hay un panel informativo de la zona y de las rutas señalizadas. Se toma el camino que sube a la izquierda (NE) siguiendo las marcas blancas y rojas del GR 172, que lleva al monasterio de Montserrat (indicaciones).

0,71 km (805 m), 0 h 10 min. Se toma un desvío a la izquierda (señales del GR 172) en dirección al Monestir-Les Agulles (indicaciones). A los pocos metros, se encuentra otra bifurcación: se deja un camino que baja a la derecha y se sigue por el de la izquierda hacia levante (señales de GR).

0,94 km (797 m), 0 h 13 min. Bifurcación. Se deja un desvío a mano derecha (por donde se volverá después), que lleva a la Portella, y se sigue recto (E) por el GR 172 flanqueando a los pies de la pared de Les Agulles (S).

2,16 km (845 m), 0 h 30 min. Cruce de caminos. Se deja el GR 172 y se remonta por un sendero de la derecha (SE) por dentro del bosque.

2,38 km (912 m), 0 h 35 min. Bifurcación. Se toma el camino de la izquierda (E); el de la derecha lleva a la canal Ampla. A mano derecha (S) se dejan algunas verticales agujas de curiosos nombres como, de oeste a este, la Boleta Foradada, la Miranda del Lloro, L'Asiàtica y el Frare Gros.

2,87 km (978 m), 0 h 42 min. Se pasa junto a la fuente del Coll de Port.

2,94 km (974 m), 0 h 44 min. Collado de Port (en algunos mapas, collado de Porc). Se pasa a la otra vertiente de la montaña y se encuentran dos senderos: se continúa bajando por el de la derecha (S), señalizado con marcas amarillas. Espectaculares vistas de las agujas de Montserrat de este sector.

3,55 km (935 m), 0 h 52 min. Tras el paso del Príncep, entre las agujas Petita (S) y Gran del Pas del Príncep (N), se encuentra una nueva bifurcación. Hay que seguir por el sendero de pequeño recorrido de la izquierda (SO; PR C-78), señalizado con marcas blancas y amarillas, dejando a la derecha (N) otro indicado con señales de pintura azul que se dirige al Dit.

4,51 km (881 m), 1 h 05 min. Siempre siguiendo las señales del PR, se accede al refugio Vicenç Barbé, muy frecuentado por los escaladores. Se prosigue a poniente por el mismo sendero PR C-78 y, más adelante, se desciende por el grado de la Portella, donde habrá que ayudarse de las manos en algún punto para progresar.

5,58 km (797 m), 1 h 23 min. Se reencuentra el trayecto de la ida (bifurcación del km 0,94 del recorrido) y se desanda el camino.

6,52 km (712 m), 1 h 35 min. Se vuelve al aparcamiento de la zona de ocio del Coll de Can Maçana, punto de partida y final del itinerario.

Más información
[EN] Tour of the Agulles area on Montserrat that takes in the Vicenç Barbé RefugeThis outstanding trail takes walkers across the area of the Agulles (Needles), so called because of the many conglomerate monoliths here, in the western part of the Montserrat Natural Park. Many of these needles have intriguing forms, among them the Roca Foradada (Pierced Rock) and the Cadireta (Small Chair), the spectacular Bisbe (Bishop), the Lloro (Parrot), the Bessones (Twin Girls), the Bitlla (Skittle) and the Portella (Little Door). This area contains the highest concentration of needles in the massif and is, like the rest of the sierra, a unique place. From the early 20th century, its walls and ridges have provided the settings for some of the most remarkable chapters in Catalan climbing history. The first ascents, regarded as daring at the time, were completed by the renowned mountaineer Cèsar A. Torras. In 1922, the adoption of the Alpine rope technique ushered in a gold age of climbing on Montserrat. The Spanish Civil War brought climbing on the mountain to a halt but the link with that generation of pioneers was re-established around 1940 when a number of extraordinary ascents were made.
Marked route.
The itinerary begins in the recreation area of Coll de Can Maçana. To get to the starting point, take exit 570 (Montserrat) off the A-2 motorway and continue northwards along the BP-1101 towards Manresa. Before the crossroads with the BP-1103, take a turnoff to the right (E) that leads to the recreation area.

0.00 km (712 m). Coll de Can Maçana car park. The route starts above the tables in the recreation area. There is an information panel about the area and the signposted routes. Take the path that climbs to the left (NE), following the white and red markings of the GR 172 long-distance footpath, which leads to Montserrat Monastery (indicated).

0.71 km (805 m), 0 h 10 min. Take a turnoff to the left (GR 172 markings) in the direction of the Monastery – Les Agulles (indicated). A few metres further on, you come to another fork: ignore the path that descends to the right and continue along the path to the left, heading eastwards (GR markings).

0.94 km (797 m), 0 h 13 min. Fork. Ignore a turning on the right (you will return via this path later on), which leads to La Portella, and remain on the GR 172 (E), walking along the foot of the Agulles (S).

2.16 km (845 m), 0 h 30 min. Crossroads. Leave the GR 172 and head up a path to the right (SE) through woodland.

2.38 km (912 m), 0 h 35 min. Fork. Take the path to the left (E); the path on the right leads to the Ampla Canal. On the right (S), you pass a number of vertical needles with intriguing name such as (from W to E) the Boleta Foradada (Pierced Ball), the Miranda del Lloro (The Parrot’s Vantage Point), the Asiàtica (Asian Woman) and the Frare Gros (Fat Friar).

2.87 km (978 m), 0 h 42 min. You pass near the Coll de Port spring.

2.94 km (974 m), 0 h 44 min. Coll de Port (given on some maps as Coll de Porc) col. You cross over to the other side of the mountain and come to two paths: continue your descent on the path to the right (S), indicated by yellow marks. There are spectacular views of the Montserrat needles in this area.

3.55 km (935 m), 0 h 52 min. After the Pas del Príncep pass, you come to another fork between the Petita (Small needle) on the south side and the Gran del Pas del Príncep (Prince’s Pass Big needle) on the north side. You must continue on the short-distance footpath on the left (SW; PR C-78), indicated by white and yellow markings, ignoring another path to the right (N) indicated by blue paint marks, which heads to the Dit (Finger).

4.51 km (881 m), 1 h 05 min. Continue to follow the short-distance footpath marks and you will come to the Vicenç Barbé Refuge, which is very popular with climbers. Carry on westwards along the same short-distance footpath (PR C-78). Further on, you drop down the steep La Portella (Small Door) defile, where you will have to use your hands from time to time to make your descent.

5.58 km (797 m), 1 h 23 min. You are back at the point where you turned off on your way out (the fork at km 0.94 of the route). Retrace your steps back to the car park.

6.52 km (712 m), 1 h 35 min. Coll de Can Maçana car park, the starting and end point of the itinerary.
More information
Font: Generalitat de Catalunya, 01/09/16

Waypoint

Refugi Vicenç Barbé

Waypoint

La Cadireta

Waypoint

La Portella

3 comentaris

 • Foto de Ferran Rovira

  Ferran Rovira 14/02/2018

  Genial

 • Foto de Ferran Rovira

  Ferran Rovira 19/03/2018

  He fet aquesta ruta  veure detalls

  Genial. Es pot afegir la pujada fins a la Foradada.

 • Foto de mdomingo001

  mdomingo001 03/12/2018

  He fet aquesta ruta  verificat  veure detalls

  M'ha agradat molt la ruta, amb molt bones indicacions

Si vols, pots o aquesta ruta.