-
-
361 m
250 m
0
1,2
2,5
4,94 km

Vista 4105 vegades, descarregada 160 vegades

a prop de Sant Joan les Fonts, Catalunya (España)

[CA] Ruta de les Tres Colades. Molí Fondo, el Boscarró i FontfredaEl recorregut transcorre per una interessant zona de cingleres basàltiques, resultants del refredament de les colades de lava emeses per diferents volcans, amb alguna mostra de bosc de ribera -incloses diverses espècies de gran valor botànic- i exemples d'arquitectura industrial a la vora del riu. En èpoques de fortes pluges, si la riera de Bianya ha revingut, a partir de Fontfreda la ruta no és transitable. Aquest és un dels itineraris pedestres del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i està senyalitzat amb el número 16 (hi ha disponible un tríptic de la ruta).
Ruta senyalitzada.
L'inici elegit és a la plaça Major de Sant Joan les Fonts, a la zona enjardinada del costat dels plafons informatius de la ruta. Altres inicis possibles són: al costat de les escoles de Sant Joan o a la zona esportiva de la Canya (al costat de la urbanització La Roureda).

0,00 km (340 m). Se surt de la plaça Major de Sant Joan les Fonts en direcció O, es gira a la dreta (N; km 0,20, 339 m), es travessa el riu Fluvià pel pont medieval i es puja per unes escales al costat dret de l'església nova. Cal seguir els senyals de l'itinerari i accedir al Molí Fondo.

0,43 km (318 m), 0 h 10 min. Molí Fondo. En aquest indret es poden observar tres colades de lava. La primera, que forma part de la resclosa, prové dels volcans de Batet i està datada en uns 700.000 anys; la segona, que forma el mosaic basàltic que es trepitja en aquest indret, és d'origen i edat no determinats, i la tercera, on es troba enclavada la pedrera del Boscarró, prové del volcà de la Garrinada i data d'uns 120.000 anys.

0,53 km (319 m), 0 h 13 min. El Boscarró. Es tracta d'una antiga pedrera de basalt que es va deixar d'explotar a principis del segle passat. El basalt, roca resultant del refredament de les colades de lava, és dur, aïllant i resistent als elements corrosius i ha estat utilitzat per fer llambordes. En el procés de refredament de la lava, el basalt pren diferents formes: són els hàbits de retracció (prismàtic, lenticular o massiu). Posteriorment a les erupcions volcàniques, l'erosió fluvial ha deixat al descobert aquests espadats. Es recula fins al Molí Fondo, es tomba a la dreta (O/NO) i se segueix en paral·lel a la riera de Bianya.

1,63 km (318 m), 0 h 40 min. Cingles de Fontfreda. La cinglera de Fontfreda, antiga pedrera, va ser utilitzada des dels anys setanta de la passada centúria com a abocador d'escombraries. Això provocava la contaminació del llit del riu i afectava una de les millors mostres d'aflorament de materials volcànics de la comarca. L'any 1993 es va clausurar l'abocador i es va restaurar l'indret.

Després d'aquest punt, l'itinerari travessa dos cops la riera per unes passeres (km 1,77, 317 m i km 2,11, 338 m) i continua vorejant-la per la seva esquerra. Més endavant, i sempre cap a ponent, es troba un meandre de la riera de Bianya (km 2,55, 338 m), on és fàcil observar fauna aquàtica.

2,70 km (331 m), 1 h 05 min. De seguida, la ruta gira a l'esquerra (E) canviant totalment de direcció, s'enfila i transcorre per la part superior de les cingleres fins a Sant Joan les Fonts. Cal seguir sempre a llevant per l'opció més clara en direcció al poble, que té un traçat pràcticament pla, deixant algunes desviacions a dreta i esquerra i passant per can Branques (km 3,23, 352 m), Fontfreda (km 3,60, 334 m) i l'accés a can Domènec (km 4,13, 344 m). Es retroba el pont medieval de l'anada (km 4,69, 339 m) i es desfà el camí fins al punt de sortida.

4,94 km (340 m), 1 h 50 min. Plaça Major de Sant Joan les Fonts. Fi del recorregut.

Les fonts. L'aigua circula a través de les fissures de les laves volcàniques, s'emmagatzema entre els materials volcànics i els sedimentaris i apareix al peu dels espadats. Al municipi hi ha una quarantena de fonts de cabal continu i abundant. Aquest fet ha donat nom a la població.

Més informació

[ES] Ruta de las Tres Coladas. Molí Fondo, el Boscarró y FontfredaEl recorrido transcurre por una interesante zona de riscos basálticos, resultantes del enfriamiento de las coladas de lava emitidas por diferentes volcanes, con alguna muestra de bosque de ribera -incluidas varias especies de gran valor botánico- y ejemplos de arquitectura industrial a orillas del río. En épocas de fuertes lluvias, si el torrente de Bianya ha crecido, a partir de Fontfreda la ruta no es transitable. Este es uno de los itinerarios pedestres del Parque Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa y está señalizado con el número 16 (hay disponible un tríptico de la ruta).
Ruta señalizada.
El inicio elegido es en la plaza Major de Sant Joan les Fonts, en la zona ajardinada que hay al lado de los paneles informativos de la ruta. Otros inicios posibles son: al lado de las escuelas de Sant Joan o en la zona deportiva de la Canya (al lado de la urbanización La Roureda).

0,00 km (340 m). Se sale de la plaza Major de Sant Joan les Fonts en dirección O, se gira a la derecha (N; km 0,20, 339 m), se cruza el río Fluvià por el puente medieval y se sube por unas escaleras por el lado derecho de la iglesia nueva. Hay que seguir las señales del itinerario y acceder al Molí Fondo.

0,43 km (318 m), 0 h 10 min. Molí Fondo. En este lugar se pueden observar tres coladas de lava. La primera, que forma parte de la esclusa, proviene de los volcanes de Batet y está fechada en unos 700.000 años; la segunda, que forma el mosaico basáltico que pisamos en este lugar, es de origen y edad no determinados, y la tercera, donde se encuentra enclavada la cantera del Boscarró, proviene del volcán de la Garrinada y data de unos 120.000 años.

0,53 km (319 m), 0 h 13 min. El Boscarró. Se trata de una antigua cantera de basalto que se dejó de explotar a principios del siglo pasado. El basalto, roca resultante del enfriamiento de las coladas de lava, es duro, aislante y resistente a los elementos corrosivos y ha sido utilizado para hacer adoquines. En el proceso de enfriamiento de la lava, el basalto toma diferentes formas: son los hábitos de retracción (prismático, lenticular o masivo). Posteriormente a las erupciones volcánicas, la erosión fluvial ha dejado al descubierto estos acantilados. Se retrocede hasta el Molí Fondo, se gira a la derecha (O/NO) y se sigue en paralelo a la riera de Bianya.

1,63 km (318 m), 0 h 40 min. Riscos de Fontfreda. Los riscos de Fontfreda, antigua cantera, fueron utilizados desde los años setenta de la pasada centuria como vertedero de basuras. Esto provocaba la contaminación del cauce del río y afectaba a una de las mejores muestras de afloramiento de materiales volcánicos de la comarca. En 1993 se clausuró el vertedero y se restauró el lugar.

Después de este punto, el itinerario atraviesa dos veces el arroyo por unas pasarelas (km 1,77, 317 m y km 2,11, 338 m) y continúa bordeandolo por su izquierda. Más adelante, y siempre hacia poniente, se encuentra un meandro del arroyo de Bianya (km 2,55, 338 m), donde es fácil observar fauna acuática.

2,70 km (331 m), 1 h 05 min. Enseguida, la ruta gira a la izquierda (E) cambiando totalmente de dirección, sube y transcurre por la parte superior de los acantilados hasta Sant Joan les Fonts. Hay que seguir siempre a levante por la opción más clara en dirección al pueblo, que tiene un trazado prácticamente llano, dejando algunas desviaciones a derecha e izquierda y pasando por Can Branques (km 3,23, 352 m), Fontfreda (km 3,60, 334 m) y el acceso a Can Domènec (km 4,13, 344 m). Se reencuentra el puente medieval de la ida (km 4,69, 339 m) y se desanda el camino hasta el punto de salida.

4,94 km (340 m), 1 h 50 min. Plaza Major de Sant Joan les Fonts. Fin del recorrido.

Las fuentes. El agua circula a través de las fisuras de las lavas volcánicas, se almacena entre los materiales volcánicos y los sedimentarios y aparece al pie de los acantilados. En el municipio hay una cuarentena de fuentes de caudal continuo y abundante. Este hecho ha dado nombre a la población.

Más información

[EN] Three Lava flows route. Molí Fondo, El Boscarró and FontfredaThe route passes through an interesting area of basalt cliffs, the result of the cooling of the lava flows from different volcanoes, riverside woodland with species of great botanical value and interesting examples of industrial architecture by the river. In times of heavy rain, if Bianya gully has filled up, the itinerary is impassable beyond Fontfreda. This is one of the walking trails of the Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa and is marked with the number 16 (a brochure of the trail is available).
Marked trail.
The recommended starting point is the Plaça Major in Sant Joan les Fonts. Other possible ones are: beside the Sant Joan schools (bus park) or the La Canya sports ground (La Roureda estate).

If we start from Sant Joan les Fonts, the itinerary passes through the streets of the village, crosses the mediaeval bridge over the Fluvià and climbs some steps beside the new church.

Molí Fondo (km 0.43) Here we can observe three lava flows. The first (which forms part of the weir) comes from the volcanoes of Batet and is about 700,000 years old; the second (which forms the basalt mosaic we are walking across here) is of undetermined origin and age; and the third (where the Boscarró quarry is to be found) comes from the Garrinada volcano and dates from about 120,000 years ago.

El Boscarró (km 0.53) This is an ancient basalt quarry which was abandoned at the beginning of the century. Basalt, the rock which comes from the lava flows, is hard, insulating and corrosion resistant and can been used for making paving stones.

As the lava cools, basalt takes on different shapes; these are the retraction habits: prismatic, lenticular or massive. After the volcanic eruptions, fluvial erosion uncovered these crags.

Fontfreda cliff (km 1.63), an ancient quarry, was used from the seventies as a rubbish tip, which contaminated the river bed and affected one of the finest accumulations of volcanic materials. In 1993 the tip was closed and the site restored.

After this point, the itinerary crosses the river by a small bridge and runs for a few metres along the opposite bank before returning to the other bank. Further on, we find a meander of Bianya gully, an excellent place to observe the water birds. Further on, the path climbs and runs along the upper part of the cliffs to Sant Joan les Fonts (km 4.94).

The fountains. The water circulates through the fissured volcanic lava, is stored among the volcanic and sedimentary materials and bubbles out at the foot of the crags. There are forty or so springs in the village from which water gushes constantly, giving it its name.

More information

Font: Generalitat de Catalunya,31/07/12

Waypoint

MOLÍ FONDO

Waypoint

EL BOSCARRÓ

Waypoint

FINAL A PL. MAJOR

Waypoint

INICI A LA PLAÇA MAJOR

Waypoint

LA FONTFREDA

1 comentari

  • Plagi 20/11/2017

    He fet aquesta ruta  verificat  veure detalls

    Fàcil i molt maca.

Si vols, pots o aquesta ruta.