Coordenades 218

Data de pujada 27 / de juny / 2018

 • Valoració

   
 • informació

   
 • Fàcil de seguir

   
 • Entorn

   
-
-
285 m
211 m
0
2,5
5,0
9,9 km

Vista 1073 vegades, descarregada 41 vegades

a prop de Manresa, Catalunya (España)

APUNTS PER A UN RECORREGUT CIRCULAR DE RECERCA GEOLÒGICA I AMBIENTAL PELS VOLTANTS DE MANRESA (DINTRE DEL GEOPARC DE LA CATALUNYA CENTRAL). DES DE LA PLAÇA CATALUNYA AL GORG BLAU, A LA TORRE LLUVIÀ I A LA PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA / 22 DE SETEMBRE DEL 2018


Per Josep M. MATA – PERELLÓ i Joan Salvador PUIG ORIOL


ADVERTIMENT PREVI

A l´igual que en altres ocasions, en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA ..., si es disposa del temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles.

Pel que fa al recorregut de l’itinerari, cal dir que la seva major part s’efectuarà per camins que es troben en bon estat de conservació. Tot i així, aquest recorregut caldrà efectuar-lo totalment a peu. Per d´altra banda, recomanem la màxima cura, en travessar les carreteres i els vials amb forta circulació.

Finalment, i per d’altra banda, recomanem tenir una especial cura de respecte a la natura, al llarg de tot el recorregut.


BREU INTRODUCCIÓ

El recorregut de l´itinerari que ara presentem discorrerà, en la seva totalitat per la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament pel seu sector corresponent a la seva Depressió Central). També cal dir que aquest recorregut es realitzarà per l´antic Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central; és a dir, per l´actual Geoparc de la Catalunya Central.

Al llarg del recorregut, s´aniran trobant afloraments dels materials cenozoics que reblen la depressió per aquests indrets. No cal oblidar que el Pla de Bages es troba totalment situat, dintre d´aquesta depressió. Així, per arreu, afloren els materials continentals, de l´Eocè Superior i de l´Oligocè (fonamentalment de la Formació Artés, amb nivells de gresos i calcolutites de tonalitats rogenques). Per d´altra banda, molt sovint sobre aquests materials, es situen els materials detrítics recents del Pleistocè i de l´Holocè (les terrasses fluvials i el depòsits de vesant).

En aquest recorregut trobarem nivells de margues (o calcolutites) i de gresos, fonamentalment, sempre de tonalitats rogenques. Es tracta de materials d´origen continental (lacustre) al contrari dels que es troben al Sud de la població de Manresa, que són marins, de tonalitats grisenques.

Per d´altra banda, el recorregut de l´itinerari discorrerà per la comarca del Bages. Així, dintre d´aquesta, circularem exclusivament pels seus sectors situats al centre de l´esmentada comarca i també del Geoparc de la Catalunya Central.


OBJECTIUS FONAMENTALS

Els objectius generals del present itinerari, es centraran en els següents aspectes geològics.

1.- Reconeixement dels sectors centrals del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc de la Catalunya Central), pels termes municipals de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada (tot i que aquests sols es tocarà molt marginalment); quasi exclusivament pels sectors occidentals de Manresa.

2.- S´observarà l´estructura de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més concretament del seu sector de la Depressió Central), per la qual circularà al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.

3.- Observació, a distancia dels relleus dels Altiplans Meridionals (Montserrat). Aquests relleus formen part de la Depressió Geològica de l´Ebre (MATA – PERELLÓ, 1984). Aquests relleus es veuran al llarg del recorregut.

4.- Es reconeixeran els materials cenozoics que constitueixen el rebliment de la Depressió Central. per aquests indrets. Així, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari, es trobaran els materials que pertanyen als afloraments de la Formació Artés (amb gresos i calcolutites de tonalitats rogenques)

5.- Observació dels materials cenozoics recents, del Pleistocè i de l´Holocè, els quals constitueixen les terrasses dels diferents barrancs afluents del Cardener. Tot i que també trobarem depòsits de vessant, d´origen clarament gravitacional.

6.- Observació de diversos indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Geològic, que es vagin trobant al llarg del recorregut de l´itinerari.

7.- Observació de diferents indrets relacionats amb el nostre Patrimoni Miner, que es vagin trobant al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.


ANTECEDENTS BIBLIOGRÀFICS

No coneixem l´existència de cap recorregut geològic per aquests indrets. Així, el present constituirà un precedent.

En relació amb els trets geològics generals, i dels relacionats amb el recorregut de l´itinerari, farem esment dels següents treballs: COLLDEFORNS (1992), GUIMERÁ et altri (1992) i RIBA et altri (1976). Pel que fa als trets mineralògics dels indrets mineralitzats que trobarem al llarg del recorregut, farem esment del treball de MATA-PERELLÓ (1991), referit a la totalitat de Catalunya. També farem esment del treball de la ICHN (1998), recentment publicat, relatiu als paratges d’interès natural de la comarca del Bages. Tanmateix, farem esment d´un altre treball nostre MATA – PERELLÓ (1984) dedicat a la Depressió Geològica de l´Ebre i als seus diferents sectors geomorfològics.

Tots aquests treballs, es trobaran reverenciats, a l’apartat dedicat a les REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

RECORREGUT DE L´ITINERARI

El recorregut de l´itinerari s’iniciarà a la població de Manresa, concretament a la Plaça Catalunya, des d´on es baixarà pel carrer Pau Claris cap al riu Cardener. Després de travessar-lo, caldrà anar cap a la Suanya i cap al Gorg Blau, utilitzant en part el camí vell de Rajadell.

Posteriorment, es tornarà cap a Manresa, passant per les immediacions de la Torre Lluvià. Posteriorment, s´anirà cap a les immediacions de l´Eix Transversal. Anant, posteriorment cap al Cementiri de Manresa, per on s´enllaçarà amb el camí d´anada. Finalment, es retornarà a la Plaça Catalunya.

Així, es pot veure que el recorregut tindrà una longitud d´uns 9´9 Km aproximadament, a través del qual es faran 5 aturades.

El recorregut s´iniciarà a una alçada de 253 metres, ala Plaça Catalunya baixant fins als 212 metres (en passar el riu Cardener). Després de pujar fins als 262 metres, camí del Suanya, s´anirà fluctuant, arribant a una màxima alçada d´uns 284 metres, prop del Gorg Blau, ja de tornada cap a Manresa.

Després, anirà oscil·lant, baixant fins als 212 en tornar a travessar el riu, pujant després fins als 253 metres inicials de la Plaça Catalunya.

DESCRIPCIÓ DE L´ITINERARI

En aquest recorregut hem situat, com ja és habitual en tots els itineraris, una sèrie d´ESTACIONS o de PARADES, que anirem veient a continuació. En cada cas, els hi donarem una denominació que podrà correspondre a algun paratge proper. També indicarem el terme municipal i la comarca on es troba.

Per d’altra banda, en cadascuna de les parades, indicarem entre parèntesi el número del mapa topogràfic a escala 1:50.000, on es troba situada la parada considerada. En aquesta ocasió sols utilitzarem dos fulls, concretament el 362 (o de Calaf) i el 363 (o de Manresa).

_____________________________________________________________________________________


REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

COLLDEFORNS i CHERTÓ, B. (1992).- La geologia del Bages. Inèdit, 430 pàgines. Sant Vicenç de Castellet

GUIMERÀ, J. et altri (1992).- Geologia (II), Història Natural dels Països Catalans, Vol.2, 547 pag. Enciclopèdia Catalana, S.A. Barcelona

ICHN (1998).- Guia d´Espais d´Interès natural del Bages. Inst. Catalana d´Hist. Nat. Centre d´Est. del Bages. 295 pàgines. Manresa

MATA-PERELLÓ, J,M. (1984).- Depressió Geològica de l´Ebre, o Depressió Central Catalana?. Revista Dovella, nº 35, pp. 85-90, Manresa

MATA-PERELLÓ, J.M. (1991).- Els Minerals de Catalunya. Arxius de la Secció de Ciències, t. XCIII, 442 pag. Institut d´Estudis Catalans. Barcelona.

RIBA, O. et altri (1976).- Geografia Física dels Països Catalans, Edit. Ketres. 205 pag. Barcelona.
Punt d'interès

P1 PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA

PARADA 1. PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA, (terme municipal de Callús, comarca del Bages). (Full 363). En aquet indret situat als sectors NW de la població de Manresa, és on realitzarem la primera aturada. Alhora constituirà l´indret de sortida del recorregut de l´itinerari. Aquesta plaça es troba a la confluència de diferents del Carrer Saclosa amb l´Avinguda de Tudela i el Carrer Navarra, entre altres. Aquest indret es troba situat sobre una antiga terrassa del Cardener; concretament sobre la segona terrassa. Sota de les edificacions hi ha nivells de graves que es superposen als nivells dels materials rogencs (de vegades ocres) de la Formació Artés. Aquests nivells, que anirem veient al llarg de tot el recorregut, es troben constituïts per trams de calcolutites i de gresos, fonamentalment.
Punt d'interès

P2 EL PONT NOU. PONT SOBRE EL RIU CARDENER

PARADA 2. EL PONT NOU, PONT SOBRE EL RIU CARDENER, (terme municipal de Manresa, comarca del Bages). (Full 363). Després d´efectuar la parada anterior, cal fer un recorregut per l´Avinguda Tudela, per tal de baixar pel carrer Pau Claris. En arribar a la carretera de Cardona, caldrà anar cap al Pont Nou, situat sobre el riu Cardener. Aquí farem una aturada, aproximadament a uns 0´8 Km de recorregut, des de l´inici. Aquest pont és el que comunicava Manresa amb les terres de ponent, amb la Segarra i amb l´Urgell. El pont es situa sobre el riu Cardener, el principal afluent del Llobregat. Neixes a les Fonts del Cardener , Els dos rius tenen el seu aiguabarreig prop de Manresa, al paratge dels Dos rius, al Sud de la ciutat de Manresa. En aquest breu recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, a la banda dreta del carrer Pau Clarís, baixant. Sovint, haurem vist materials detrítics de l´Holocè, recobrint als altres materials esmentats, els quals pertanyen a l´Eocè. Des d´aquest lloc, mirant cap al Nord, es poden veure els relleus del Collbaix. Es tracta d´una típica morfologia denominada “relieve en cuesta” en llenguatge geològic internacional. A la part alta hi ha un nivell dur de microconglomerats, que es denomina “capa de Collbaix”.
Punt d'interès

P3 RIERA DE RAJADELL

PARADA 3. RIERA DE RAJADELL, (terme municipal de Manresa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, cal efectuar un recorregut pel denominat camí vell de Rajadell. Després, ens caldrà apropar-nos cap al paratge de la Soanya, per on farem una aturada. En aquest recorregut, haurem efectuat un trajecte d´uns 2´5 Km i ens haurem apropat a la Riera de Rajadell. En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests s´han fet palesos en tot aquest tram de l´itinerari. Així, hem vist els trams de calcolutites rogenques i gresos de la mateixa tonalitat. Aquests darrers materials acostumen a formar paleocanals. Aquesta riera de Rajadell és una de les principals artèries d´aigua de la comarca del Bages i del Geoparc de la Catalunya Central, pels seus sectors occidentals. Neix als altiplans segarrencs del terme la Llavinera (Alta Segarra) i te el seu aiguabarreig amb el Llobregat prop de la ciutat de Manresa, al Sud de la mateixa, aigües avall de Sant Pau. Per aquest indret es troben interessants racons dintre de l´esmentada riera.
Punt d'interès

P4 GORG BLAU

PARADA 4. EL GORG BLAU, (terme municipal de Manresa, comarca del Bages). (Full 362). Després d´efectuar la parada anterior, cal fer un nou recorregut. Així, ens caldrà remuntar la Riera de Rajadell. En aquest trajecte passarem pel Pla de Santa Maria i posteriorment pel Bosc de la Noguera. Així, ens anirem apropant al Planxot, per on es troba el Gorg Blau. En arribar a aquest darrer indret, farem una aturada, dintre del recorregut d´aquest itinerari. Així, des de la parada anterior, haurem recorregut uns 2´9 Km, aproximadament. En aquest recorregut, hem trobat per arreu, afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés, de l´Eocè. Aquests són els materials que per aquest indret reblen la Depressió Geològica de l´Ebre, per on estem efectuant tot el recorregut d´aquest itinerari. Així, hem vist afloraments de calcolutites i de gresos rogencs. La tonalitat cromàtica d´aquestes roques, rau en la presència d´HEMATITES entre els materials de la Formació Artés. Aquest mineral, molt minoritari, ens constata de que aquests materials són continentals, en ser un òxid de ferro (en el qual aquest es presenta en la seva forma oxidada, trivalent. En aquest indret la Riera de Rajadell travessa un paleocanal situat entre els materials e l´esmentada Formació Artés. El paleocanal es troba constituït per gresos amb nivells de microconglomerats. En conjunt es tracta d´un sallent originat per l´erosió del riu, en travessar els materials del paleocanal. Per sobre i per sota d´aquests, hi ha nivells més tous de margues, que les aigües del riu han erosionat millor. Es un indret que es pot catalogar com a Patrimoni Geològic.
Punt d'interès

P5 LA TORRE LLUVIÀ

PARADA 5. LA TORRE LLUVIÀ, (terme municipal de Manresa, comarca del Bages). (Full 362). Després de realitzar la parada anterior, cal fer un nou recorregut, anant ara cap al NE. Així, després de sobrepassar la plataforma del vial ferroviari, ens caldrà anar cap Cal Cuques i cap als Plans de Cal Cuques. Així, arribarem aviat a les immediacions de la Torre Lluvià, per on farem una aturada. Així, des de l´anterior, haurem efectuat un recorregut molt proper als 1´3 Km. En aquest recorregut, hem continuat trobant afloraments dels materials de la Formació Artés; així, per tot arreu, hem trobat els nivells de calcolutites rogenques. Tanmateix, hem trobat paleocanals amb gresos rogencs. Tots aquests materials són els quins apareixen per l´indret de l´aturada. La Torre Lluvià és una construcció modernista amb elements historicistes que data de l'any 1896, obra de l'arquitecte manresà Ignasi Oms i Ponsa. La Torre es convertirà en un Centre d´Estudi de la Natura del Bages. Després de trobar-se en un estat deplorable i força ruïnós, ha estat recentment restaurada.
Punt d'interès

P6 CAMÍ VELL DE RAJADELL A MANRESA. EIX TRANSVERSAL / P.7 PLAÇA CATALUNYA DE MANRESA

PARADA 6. CAMÍ VELL DE RAJADELL A MANRESA. EIX TRANSVERSAL, (terme municipal de Manresa, comarca del Bages). (Full 362). Després de realitzar la parada anterior, ens caldrà anar cap al Nord, passant pels Plans de Cal Cuques. Així, arribarem al Camí Vell de Rajadell a Manresa. Seguint-lo ara cap a l´Este, aviat arribarem a la trinxera de l´Eix Transversal. Per aquest indret, farem una aturada. La farem a uns 1´5 Km de l´anterior. Alhora, en aquest recorregut, ens hem apropat, sense entrar-hi, al terme de Sant Joan de Vilatorrada. En aquest trajecte, com a tots els anteriors, hem anat trobant afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Aquests materials de l´Eocè, són els que reblen la Depressió Geològica de l´Ebre per aquest indret. Alhora constitueixen el substracte del Geoparc de la Catalunya Central, per aquests indrets. Ara, des d´aquest indret, es poden observar força be els afloraments dels materials rogencs de la Formació Artés. Així, es veuen nivells de gresos (més durs) i de margues (mes toves). Tot plegar es situa per sota del Collbaix __________________________________________________________________________________ PARADA 7. PLAÇA CATALUNYA, (terme municipal de Manresa, comarca del Bages). (Full 363). Després de realitzar la parada anterior, convé continuar el recorregut. Així, primer ens aproparem al Cementiri de Manresa. Després, travessarem el pont sobre el Cardener (per on hem fet la segona aturada) i finalment retornarem a la Plaça Catalunya, on hem començat el recorregut d´aquest itinerari. Així, haurem efectuat un recorregut proper als 2´2 Km, per tal d´arribar fins aquesta darrera aturada. En aquest trajecte, hem continuat trobant afloraments dels materials que hem trobat al llarg de tot el recorregut; concretament del terrenys rogencs de la Formació Artés. Així, hem anat veient els afloraments de les calcolutites i del gresos rogencs, d´origen continental, els quals pertanyen a l´Eocè. Aquests materials es fan clarament palesos als indrets no urbanitzats dels voltants de la Plaça Catalunya, de Manresa; tot i que sovint es troben recoberts per materials detrítics recens, de l´Holocè

1 comentari

 • Foto de pains

  pains 12/11/2018

  He fet aquesta ruta  verificat  veure detalls

  ruta molt fàcil i bonica

Si vols, pots o aquesta ruta.