Descarrega

Distància

11,33 km

Desnivell positiu

423 m

Dificultat tècnica

Fàcil

Desnivell negatiu

423 m

Altitud màxima

299 m

Trailrank

59

Altitud mínima

43 m

Tipus de ruta

Circular

Temps en moviment

2 hores 27 minuts

Temps

4 hores 2 minuts

Coordenades

1720

Data de pujada

7 d’abril de 2018

Data de realització

d’abril 2018
Sigues el primer a aplaudir
Comparteix
-
-
299 m
43 m
11,33 km

Vista 395 vegades, descarregada 17 vegades

a prop de Santa Coloma de Gramenet, Catalunya (España)

Puig Castellar es troba inclòs al repte dels 100 cims de la FEEC

17📌/100 CIMS
Recuérdalo siempre:
A UNA CIMA NO SE LLEGA SUPERANDO A LOS DEMÁS, SI NO SUPERÁNDOSE A UNO MISMO! 💪💪💪
Descripción en Catalán, Castellano e Inglés

CATALÀ
Una vegada que som a la Carretera del Canyet, a uns 650 metres, just passat el quilòmetre 2, girarem a l'esquerra pel carrer Empedrat, hi ha una bona pendent i un cartell que ens indica el camí a Sant Jeroni de la Murtra. Girem a l'esquerra al carrer Can Tiano i en arribar a baix de tot, girem a la dreta per pujar pel carrer Tomás Iriarte, en uns 200 metres girarem a l'esquerra pel Camí de Ca L'Amigó.

A partir d'aquí només es tracta de seguir recte pel camí de terra, i una vegada que deixem el Monestir de Sant Jeroni de la Murtra a la nostra esquerra, uns metres més endavant ja veurem la zona on aparcar el cotxe.

Començarem la ruta en sentit contrari a les agulles del rellotge, així que retrocedirem uns 200 metres pel carrer del Monestir. Primer veurem una font a mà esquerra i després arribarem al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que el deixarem enrere.

Passat el monestir arribarem a la Font Sant de Baix, que està totalment seca i plena de mala herba. A la seva dreta hi ha un camí, que prendrem per arribar fins a l'Ermita d'Onofre. La pujada fins a l'ermita són 600 metres, assequibles, encara que ens fatigarán una mica, però les vista que tenim en pujar la compensen.

Quan arribem a l'Ermita de Onofre, ja haurem finalitzat tot l'ascens d'aquest tram, així que ara toca planejar mentre seguim el camí fins al Carrer del Camí Vell de Montcada. Són 400 metres pels que anirem al costat de les cases, tot i que el "costat animal" de la natura sempre està present.

En acabar aquest lleig tram arribarem a una cadena, i seguirem pel camí uns 300 metres en suau ascens pel Camí de la Font de l'Alzina fins al següent encreuament, on seguirem per l'esquerra. Més endavant anirem per la dreta per envoltar al Puig Castellar durant uns 700 metres fins que prenguem el sender de pujada.

Al revolt hi ha molt bones de vista de Montcada. El sender per pujar està ben indicat, tot i que cal estar alerta per no passar-s'ho. Vam pujar pel camí però sense arribar directament a dalt, gairebé a meitat girarem a la dreta. 200 metres envoltant la muntanya entre els cactus i arribarem al Poblat Ibèric del Puig Castellar.

Des del mirador que hi ha abans de l'entrada al poblat, les vistes de Barcelona, ​​Badalona, ​​Sant Adrià ... són fantàstiques. Ja només queden 300 metres de pujada per arribar al cim. Mentre pugem passarem pel costat de les restes del poblat iber, en el qual es conserven les estructures de les cases. Ja dalt vam comprovar la situació privilegiada d'aquest cim i entenem el perquè va ser elegit per a un assentament iber, es controlava gairebé tot en molts quilòmetres a la rodona.


Baixarem pel camí de pujada i passarem per davant de la figura de Sant Bernat. Seguim pel Camí de la Font de l'Alzina, aquest cop en sentit contrari, i veurem l'altre nom amb el qual sempre s'ha conegut a Puig Castellar: el turó del Pollo. Quan arribem a l'encreuament on vam anar pel camí de l'esquerra després de deixar les cases, aquest cop anirem pel camí que baixa per la dreta per girar en un sender molt vestit de vegetació que baixa per la seva esquerra.

Avançarem per aquest camí i anirem a buscar una tanca metàl·lica, que deixarem a la nostra dreta per arribar fins al Cau d'en Genís. Una sepultura megalítica descoberta en 1955 i conservada en perfecte estat. Des de la sepultura pujarem pel camí que hi ha entre els matolls per sortir a una ampla pista de terra envoltada de xiprers. Seguim pujant una miqueta més i arribem a l'Ermita de Sant Climent.

Buscarem el camí que baixa just davant de la porta d'entrada i començarem el descens. Anirem sempre direcció al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que ens servirà de referència per no perdre'ns fins que arribem de nou al cotxe.

Excursió fàcil i ideal per fer en un matí.
BON CAMÍ 🌍

CASTELLANO

Una vez que estamos en la Carretera del Canyet, en unos 650 metros, justo pasado el kilómetro 2, giraremos a la izquierda por el Carrer Empedrat, hay una buena pendiente y un cartel que nos indica el camino a Sant Jeroni de la Murtra. Giramos a la izquierda en el Carrer Can Tiano y al llegar abajo del todo, giramos a la derecha para subir por el Carrer Tomás Iriarte, en unos 200 metros giraremos a la izquierda por el Camí de Ca L'Amigó.

A partir de aquí solo se trata de seguir recto por el camino de tierra, y una vez que dejemos el Monasterio de Sant Jeroni de la Murtra a nuestra izquierda, unos metros más adelante ya veremos la zona donde aparcar el coche.

Empezaremos la ruta en sentido contrario a las agujas del reloj, así que retrocederemos unos 200 metros por el Carrer del Monestir. Primero veremos una fuente a mano izquierda y luego llegaremos al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que lo dejaremos atrás.

Pasado el monasterio llegaremos a la Font Sant de Baix, que está totalmente seca y llena de maleza. A su derecha hay un camino, que tomaremos para llegar hasta la Ermita de Onofre. La subida hasta la ermita son 600 metros, asequibles, aunque nos fatigarán un poco, pero las vista que tenemos al subir la compensan.

Cuando lleguemos a la Ermita de Onofre, ya habremos finalizado todo el ascenso de este tramo, así que ahora toca llanear mientras seguimos el camino hasta el Carrer del Camí Vell de Montcada. Son 400 metros por los que iremos al lado de las casas, aunque el “lado animal” de la naturaleza siempre está presente.

Al acabar este feo tramo llegaremos a una cadena, y seguiremos por el camino unos 300 metros en suave ascenso por el Camí de la Font de l’Alzina hasta el siguiente cruce, donde seguiremos por la izquierda. Más adelante iremos por la derecha para rodear el Puig Castellar durante unos 700 metros hasta que tomemos el sendero de subida.

En la curva hay muy buenas de vista de Montcada. El sendero para subir está bien indicado, aunque hay que estar alerta para no pasárselo. Subimos por el camino pero sin llegar directamente arriba, casi a mitad giraremos a la derecha. 200 metros rodeando la montaña entre los cactus y llegaremos al Poblat Ibèric del Puig Castellar.

Desde el mirador que hay antes de la entrada al poblado, las vistas de Barcelona, Badalona, Sant Adrià ... son fantásticas. Ya solo quedan 300 metros de subida para llegar al cim. Mientras subimos pasaremos por al lado de los restos del poblado íbero, en el cual se conservan las estructuras de las casas. Ya arriba comprobamos la situación privilegiada de este cim y entendemos el porqué fue elegido para un asentamiento íbero, se controlaba casi todo en muchos kilómetros a la redonda.


Bajaremos por el camino de subida y pasaremos por delante de la figura de Sant Bernat. Seguimos por el Camí de la Font de l’Alzina, esta vez en sentido contrario, y veremos el otro nombre con el que siempre se ha conocido al Puig Castellar: el Turó del Pollo. Cuando lleguemos al cruce donde fuimos por el camino de la izquierda después de dejar las casas, esta vez iremos por el camino que baja por la derecha para girar en un sendero muy vestido de vegetación que baja por su izquierda.

Avanzaremos por este camino e iremos a buscar una valla metálica, que dejaremos a nuestra derecha para llegar hasta el Cau d’en Genís. Una sepultura megalítica descubierta en 1955 y conservada en perfecto estado. Desde la sepultura subiremos por el camino que hay entre los matorrales para salir a una ancha pista de tierra rodeada de cipreses. Seguimos subiendo un poquitín más y llegamos a la Ermita de Sant Climent.

Buscaremos el camino que baja justo delante de la puerta de entrada y empezaremos el descenso. Iremos siempre dirección al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra, que nos servirá de referencia para no perdernos hasta que lleguemos de nuevo al coche.

Excursión fácil e ideal para hacer en una mañana.
BUEN CAMINO 🌍

INGLÉS
Once we are on the Carretera del Canyet, in about 650 meters, just past kilometer 2, we will turn left onto Carrer Empedrat, there is a good slope and a sign that indicates the path to Sant Jeroni de la Murtra. We turn left at Can Tiano Street and, when we arrive at the bottom, turn right to climb the Tomás Iriarte Street, in about 200 meters we turn left along the Camí de Ca L'Amigó.

From here, it is only about going straight on the dirt road, and once we leave the Monastery of Sant Jeroni de la Murtra on our left, a few meters later we will see the area where to park the car.

We will start the route in the opposite direction to the needles of the clock, so we will go back about 200 meters through the Monastery Street. First we will see a fountain on the left and then we will reach the Monastery of Sant Jeroni de la Murtra, which we will leave behind.

After the monastery you will reach the Font Sant de Baix, which is completely dry and full of weeds. To the right there is a path, which we will take to reach the Hermitage of Onofre. The climb to the hermitage is 600 meters, affordable, although we will fatigue a little, but the sight we have when climbing compensate.

When we reach the Hermitage of Onofre, we will have finished the entire ascent of this stretch, so now it's time to plan as we continue along the path to Carrer del Camí Vell de Montcada. They are 400 meters by those who will go next to the houses, although the "animal side" of nature is always present.

At the end of this ugly stretch we will reach a chain, and we will continue along the road about 300 meters in gentle ascent along the Camí de la Font de l'Alzina until the next junction, where we will continue on the left. Further on we will go to the right to surround the Puig Castellar for about 700 meters until we take the climb path.

In the curve there are very good views of Montcada. The path to climb is well indicated, although you have to be alert not to pass it. We go up the road but without arriving directly above, almost half will turn to the right. 200 meters surrounding the mountain between the cacti and reach the Iberian settlement of El Puig Castellar.

From the viewpoint that is before the entrance to the village, the views of Barcelona, ​​Badalona, ​​Sant Adrià ... are fantastic. There are only 300 meters of climb to reach the summit. As we climb, we will pass by the remains of the Iberian settlement, in which the structures of the houses are preserved. We already checked the privileged situation of this summit and we understand why it was chosen for an Iberian settlement, it controlled almost everything in many kilometers around.


We will go down the ascending road and we will pass ahead of the figure of Sant Bernat. We continue along the Camí de la Font de l'Alzina, this time in the opposite direction, and we will see the other name with which Puig Castellar has always been known: El Turó del Pollo. When we reach the crossroads where we went along the left road after leaving the houses, this time we will go down the path that descends to the right to turn on a path that is very dressed in vegetation that goes down to the left.

We will continue along this path and we will look for a metal fence, which we will leave to our right to reach the Cau d'en Genís. A megalithic grave discovered in 1955 and kept in perfect condition. From the grave we will go up the path between the bushes to go to a wide dirt track surrounded by cypresses. We continue climbing a little further and we arrive at the Hermitage of Sant Climent.

We will look for the path that goes down just in front of the entrance door and we will begin the descent. We will always head to the Monastery of Sant Jeroni de la Murtra, which will serve as a reference not to lose until we get back to the car.

Excursion easy and ideal to do in the morning.
GOOD ROAD 🌍
Foto

Foto

Intersecció

Foto

Punt d’informació

Foto

Foto

Foto

Punt d’informació

Foto

Punt d’informació

Foto

Punt d’informació

Foto

Font

Foto

Lloc religiós

Foto

Foto

Foto

Foto

Corriol

Lloc religiós

Foto

Ermita de Sant Onofre
Foto

Foto

Punt d’informació

Foto

Foto

Dolmen Natural

Foto

Foto

Intersecció

Foto

Punt d’informació

Foto

Foto

Foto

Panoràmica

Foto

Jaciment arqueològic

Poblado Ibérico

Jaciment arqueològic

Poblado Ibérico

Punt d’informació

Poblado Ibérico

Foto

Poblado Ibérico

Foto

Poblado Ibérico

Punt d’informació

Poblado Ibérico

Panoràmica

Foto

Punt d’informació

Poblado Ibérico

Jaciment arqueològic

Poblado Ibérico

Cim

Puig Castellar

Cim

Puig Castellar

Cim

Puig Castellar

Punt d’informació

Puig Castellar

Foto

Ermita de Sant Climent

Foto

Ermita de Sant Climent

Foto

Ermita de Sant Climent

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.