-
-
709 m
388 m
0
0,9
1,8
3,63 km

Vista 102 vegades, descarregada 6 vegades

a prop de Oix, Catalunya (España)

Dins la col.lecció de rutes Parròquies de l'Alta Garrotxa. Text en idiomes
CAT
Enclavada a la serra de Santa Bàrbara, al bell mig de l'Alta Garrotxa, s'hi observa una panoràmica excepcional sobre la vall d'Oix, el Bassegoda i el Ferran.
Santa Bàrbara és una construcció datada del segle XII o principis del XIII .


Sortim del poble d’Oix i en l’encreuament G10 anem en direcció a l’església de Santa Bàrbara. Baixem per unes escales que desemboquen a la carretera d’Oix a Beget. Aquí girem a la dreta i anem cap a la casa que es veu al final. Just abans d’arribar a la casa hi ha com una mena de carreró. L’agafem i anem a sortir a una zona verda. Aquí caminem pel costat d’un rec i ens dirigim cap a la torre elèctrica que es veu al final del camp. Un cop arribats a la torre, girem a l’esquerra i baixem per un camí vora riu.

Caminem pel costat del riu fins a arribar al pont Romà d’Oix. Es creu que el seu nom es deu a l'existència d'algun pont anterior en aquest indret, hipòtesi que fins ara no s'ha pogut documentar, però el que hi ha actualment és d’origen medieval. De fet, una llegenda ens explica que el senyor de la Quera de Talaixà es dirigia cap a Santa Bàrbara de Pruneres per fer ús del "dret de cuixa" que tenia sobre les donzelles de la zona. Un fort aiguat li va impedir creuar la riera d'Oix. Per aquest motiu va fer construir el pont i d'aquesta manera cap nou aiguat l'impedia satisfer els seus desitjos sexuals.

Creuem el pont i a l’altra banda agafem un corriol que desemboca a una pista. En aquest punt girem a l’esquerra, passem pel davant d’una casa i després entrem en una zona de pastures.

Caminem pel costat d’una tanca metàl·lica, obrim una maneta i anem caminant fins a trobar una altra maneta. Sortim de la zona de la tanca metàl·lica i ens incorporem a un antic corriol de bast. Aquí girem a l’esquerra i caminem fins que les marques grogues de la xarxa de senders ens fan girar a l’esquerra per entrar a uns prats.

Travessem els prats i, al final, just abans de creuar la riera d’Oix, girem a la dreta, travessem el torrent d’Aiguavella i sortim a una zona de pastures. Aquí seguim recte, passem per davant de la casa del Pla d’en Pei i al davant trobem el pal AG14 Pla d’en Pei, on agafem la direcció a l’església de Santa Bàrbara.

Anem pujant per les antigues feixes de la casa del Pla d’en Pei fins a entrar a dins d’un alzinar espès. Aquí el camí s’enfila fent marrades per guanyar el desnivell de la muntanya de Santa Bàrbara.

El corriol va pujant fins que arriba a uns prats on les alzines creixen més disperses. Aquí agafem una antiga carretera de carros que ens porta fins al pal AG15 mirador de la Sala, des d’on anem en direcció a l’església de Santa Bàrbara.

Caminem per la pista, apta per a cotxes, que puja des de la carretera d’Oix. Al cap d’uns metres d’haver deixat el pal, girem a la dreta, ja que si tiréssim recte aniríem a la casa de la Sala.

Deixem de banda la casa de la Sala i anem caminant tot seguint les marques grogues fins a arribar a l’església de Santa Bàrbara.

Per tornar cap a Oix, podeu desfer el camí d’anada. Teniu una altra opció, d’una durada d’1h 50 min: una vegada arribeu al AG15 mirador de la Sala, podeu anar a Oix pel coll de Palomeres. Agafeu la direcció Itinerari de Santa Bàrbara retorn Sadernes, i, en el següent encreuament G186 mirador del Coll de Palomeres, heu de seguir cap a Oix, passant per l’encreuament G31 coll de Palomeres. A partir d’aquest tram el camí també coincideix
amb el GR1.

ESP
Enclavada en la sierra de Santa Bàrbara, en el centro de la Alta Garrotxa, se observa una panorámica excepcional sobre el valle de Oix, el Bassegoda y Ferran.
Santa Bàrbara es una construcción que data del siglo XII o principios del XIII

Salimos del pueblo de Oix y en el cruce G10 vamos en dirección a la iglesia de Santa Bàrbara. Bajamos por unas escaleras que desembocan a la carretera de Oix a Beget. Aquí giramos a la derecha y vamos hacia la casa que se ve el final. Justo antes de llegar a la casa hay una especie de callejón. Lo tomamos y salimos a una zona verde. Caminamos siguiendo la acequia y nos dirigimos hacia la torre eléctrica del final del campo. Llegados a la torre, giramos a la izquierda y bajamos por un camino junto río.

Caminamos por el lado del río hasta llegar al pont romà d’Oix. Se cree que su nombre se debe a la existencia de algún puente anterior en este lugar, hipótesis que hasta ahora no se ha podido documentar, pero el que hay actualmente es de origen medieval. De hecho, una leyenda nos cuenta que el señor de la Quera de Talaixà se dirigía hacia Santa Bàrbara de Pruneres para hacer uso del "derecho de pernada" que tenía sobre las doncellas de la zona. Un fuerte aguacero le impidió cruzar la riera de Oix. Por este motivo hizo construir el puente y de esta manera ningún nuevo aguacero le impedía satisfacer sus deseos sexuales.

Cruzamos el puente y al otro lado cogemos un sendero que desemboca en una pista. En este punto giramos a la izquierda, pasamos por delante de una casa y entramos en una zona de pastos.

Caminamos al lado de una valla metálica, abrimos una manivela y caminamos hasta encontrar otra manita. Salimos de la zona de la valla metálica y nos incorporamos a un antiguo sendero de herradura. Aquí giramos a la izquierda y caminamos hasta que las marcas amarillas nos hacen girar a la izquierda para entrar en unos prados.

Atravesamos los prados y, al final, justo antes de cruzar la riera de Oix, giramos a la derecha, cruzamos el torrente de Aiguavella y salimos a una zona de pastos. Aquí seguimos recto, pasamos por delante de la casa del Pla d’en Pei y delante encontramos el poste AG14 Pla d’en Pei, donde tomamos la dirección a la iglesia de Santa Bàrbara.

Vamos subiendo por las antiguas terrazas de la casa del Pla d’en Pei hasta entrar dentro de un encinar espeso. Aquí el camino sube dando en curvas para ganar el desnivel de la montaña de Santa Bàrbara.

El sendero va subiendo hasta que llega a unos prados donde las encinas crecen más dispersas. Aquí cogemos una antigua carretera de carros que nos lleva hasta el palo AG15 mirador de la Sala, y vamos dirección a la iglesia de Santa Bàrbara.

Caminamos por la pista, apta para coches, que sube desde la carretera d’Oix. Al cabo de unos metros de haber dejado el palo, giramos a la derecha.

Dejemos de lado la casa de la Sala y vamos caminando siguiendo las marcas amarillas hasta llegar a la iglesia de Santa Bàrbara.

Para volver hacia Oix, se puede deshacer el camino de ida. Hay otra opción, que puede suponer 1h 50 min de vuelta: en el cruce AG15 mirador de la Sala, se puede volver a Oix por el coll de Palomeres. Se coge la dirección Itinerario de Santa Bàrbara regreso Sadernes, y, en el siguiente cruce G186 mirador del Coll de Palomeres, hay que seguir hacia Oix, pasando por el cruce G31 coll de Palomeres. A partir de este tramo el camino también coincide con el GR1.

FR
Enclavée dans la chaîne de montagnes de Santa Bàrbara, au beau milieu de la Haute Garrotxa, vous pourrez observer une vue panoramique exceptionnelle sur la vallée d’Oix, le Bassegoda et le Ferran. Santa Bàrbara est une construction qui date du XIIe siècle

La sortie se trouve dans le village d’Oix au croisement G10. Vous prendrez la direction Església de Santa Bàrbara. Vous descendrez par des escaliers qui débouchent sur la route d’Oix à Beget. Vous tournerez à droite et vous irez vers la maison. Juste avant d’arriver à la maison, vous tombez à gauche et vous déboucherez sur une zone verte. Marcherez à côté d’un ruisseau vers le transformateur à la fin du champ. Une fois arrivé au transformateur, vous tournerez à gauche et vous descendrez par un chemin qui suit la rivière.

Vous marcherez à côté de la rivière jusqu’au Pont Romà d’Oix. On croit que ce nom est dû à l’existence d’un pout antérieur à cet endroit, une hypothèse qui jusqu’à présent n’a pas pu être retrouvée dans les documents mais celui qu’il y a actuellement est d’origine médiéval. En fait, une légende explique que le Seigneur de la Quera de Talaixà se dirigeait vers Santa Bàrbara de Pruneres pour faire usage du « droit de cuissage » qu’il avait sur les demoiselles de la zone. Une forte crue l’empêcha de traverser la rivière d’Oix et que c’est pour cette raison qu’il décida de faire construire le pont et qu’ainsi aucune autre crue ne l’empêcherait de satisfaire ses désirs sexuels.

Vous traverserez le pont et de l’autre côté vous prendrez un sentier qui débouche sur une piste. À cet endroit vous tournerez à gauche, vous passerez devant une maison et vous enterrez ensuite dans une zone de pâturages.

Vous marcherez à côté d’une clôture métallique, vous ouvrirez une manette et vous continuerez à marcher jusqu’à ce que vous trouviez une autre manette. Vous sortirez de la zone de la clôture métallique et vous emprunterez un ancien sentier qui était utilisé par les bêtes de somme. À cet endroit vous tournerez à gauche et vous marcherez jusqu’à ce que les marques vous fassent tourner à gauche pour entrer dans des prés.

Vous traverserez les prés et au bout, juste avant de traverser la rivière d’Oix, vous tournerez à droite, vous traverserez le Torrent d’Aiguavella et vous sortirez dans une zone de pâturages. Vous continuerez tout droit, vous passerez devant la maison du Pla d’en Pei et trouverez le poteau AG14 Pla d’en Pei où vous prendrez la direction Església de Santa Bàrbara.

Vous continuerez à monter par d’anciennes terrasses de culture jusqu’à ce que vous vous enfonciez dans une épaisse forêt de chênes verts. Le chemin grimpe en faisant des détours pour compenser le dénivellement de la montagne de Santa Bàrbara.

Le sentier continue à monter jusqu’à des prés où les chênes verts poussent d’une façon plus dispersée. Vous prendrez une ancienne route de charrette qui vous mènera jusqu’au poteau AG15 Mirador de la Sala où vous suivre la mème direction.

Vous marcherez sur une piste que peuvent utiliser les voitures et qui monte de la route d’Oix. Au bout de quelques mètres après le poteau vous tournerez à droite car si vous continuiez tout droit vous iriez à la maison de la Sala.

Vous laisserez de côté la maison de la Sala et vous marcherez tout en suivant les marques jusqu’à l’église de Santa Bàrbara.

Pour revenir à Oix, vous pourrez faire le chemin de l’aller à l’envers. Il y a cependant une autre option qui vous prendra 1 h 50 mn. Une fois arrivé au poteau AG15 Mirador de la Sala, vous pourrez aller à Oix par le coll de Palomeres, vous prendrez la direction Itinerari de Santa Bàrbara retorn Sadernes au croisement suivant G186 Mirador del Coll de Palomeres, Vous devrez suivre la direction Oix en passant par le croisement G31 Coll de Palomeres ; à partir de ce tronçon, le chemin coïncide également avec le GR1.

ENG
Santa Bàrbara lies in the heart of L'Alta Garrotxa and affords memorable views over the Oix valley and the mountains of Bassegoda and El Ferran.The church dates from the twelfth or early thirteenth century, although it is likely that a primitive church

Start in Oix at signpost G10 and head for ‘Església de Santa Bàrbara’ down the steps to the Oix-Beget road; turn right. Just before the house at the end of the road, turn left down a track-cum-street to come out into grassy parkland. Walk alongside a gully towards an electricity pylon on the far side of the field. Once at the pylon, turn left and pick up the path alongside the river.

Continue ahead as far an old bridge, Pont Romà d’Oix. Despite its name, it is in fact medieval, although there may once have been another bridge on this spot. Indeed, a legend explains how one day the Lord of La Quera de Talaixà, who was wont to visit the young damsels of Santa Bàrbara de Pruneres (as was his right in feudal law), couldn’t cross the river due to heavy rain. So, he had the bridge built to ensure that the water wouldn’t ever again frustrate his basest urges.

Cross the bridge and on the other side pick up a path that takes you to a track. Turn left, pass in front of a house and then into an area of pastures.

Walk alongside a wire fence for awhile. Then, pass through the wire making use of a plastic handle, continue and then once again open the wire fence with a plastic handle to come out onto a track. Turn left until the yellow paint marks of the Itinerànnia network send you left into an area of fields.

Cross the fields and at the end, just before coming to the river, turn right, cross a gully, Torrent d’Aiguavella, and come out into another area of pastures. Continue straight on past a house, Pla d’en Pei, and then at signpost AG14 Pla d’en Pei head for ‘Església de Santa Bàrbara’.

Head up through the old terraces belonging to Pla d’en Pei until you enter into a thick holm-oak forest. From here on, the path starts to zigzag up the mountain of Santa Bàrbara.

The path continues uphill to an area of scattered trees where you come out onto an old track that will take you to signpost AG15 Mirador de la Sala; from here, head for ‘Església de Santa Bàrbara’.

Follow this good track, along which cars coming from the road to Oix can circulate, and in a few metres continue straight on (left would take you to an imposing house, Can Sala).

After the turn off to Can Sala, simply follow the yellow paint marks up to the church of Santa Bàrbara.

To return to Oix, retrace your steps. Another option, that will take 1 h 50min, once back at AG15 Mirador de la Sala, is to head as indicated for ‘Oix pel Coll de Palomeres’. Follow the indications ‘Itinerari de Santa Bàrbara retorn Sadernes’ and at the next signpost G186 Mirador del Coll de Palomeres, head towards Oix. Then, from signpost G31 Coll de Palomeres onwards, the way back to Oix coincides with the GR-1 long-distance footpath.

Veure més external

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.