-
-
297 m
173 m
0
1,7
3,4
6,9 km

Vista 445 vegades, descarregada 18 vegades

a prop de Caserío de Canaletas, Catalunya (España)

[CA] Cabrera d'Anoia. Ruta dels Salts d'AiguaRuta que connecta els salts d’aigua del terme de Cabrera d'Anoia formats en els penya-segats dels torrents de la Bleda i de la Cremada. Les característiques geològiques i el bon estat de conservació d’aquest entorn han estat decisives per la seva catalogació com a Àrea d'Interès Natural i de protecció d’aus, entre les quals destaca l’espècie de l’àguila cuabarrada. Els boscos de pi blanc amb rodals d’alzines, vinyes i cultius coexisteixen amb la vegetació fluvial creant un mosaic de colors i textures diverses que presideix, de lluny, la silueta de Montserrat. A les fondalades i zones humides dels torrents prosperen petites rouredes i comunitats de falgueres. Cal tenir en compte que, per fer la volta sencera, caldrà baixar i pujar al fons del torrent del Cargol per sengles trams drets tot i que fàcils (cordes fixades d’ajuda).
Ruta senyalitzada.
L’itinerari comença a Cabrera d’Anoia, també conegut com a Canaletes. S’hi arriba en automòbil des de la carretera C-15, per una sortida que es troba entre Capellades i Sant Pere de Riudebitlles.

0,00 km(296 m). Se surt des de davant de l'Ajuntament de Cabrera d’Anoia (senyalització) prenent el carrer de Sant Pere cap al sud, en baixada. Es passa el pont del torrent de Gramar i es gira a l’esquerra prenent el vial per a vianants que discorre pel costat de la carretera (senyalització).

0,70 km (278 m), 10 min. Es deixa la carretera i es pren el camí que surt a l’esquerra, en direcció a llevant (senyalització).

1,04 km (258 m), 14 min. Desviació (senyalització). Cal prendre el corriol que surt a mà dreta en pronunciada baixada fins a la llera del torrent de Canaletes on, girant a l’esquerra, hi ha el primer salt d’aigua.

1,13 km (250 m), 16 min. Salt dels Capellans. Sobre la roca hi ha una cova; s'hi puja des del llit del torrent. Es torna enrere i es continua pel camí que se seguia, ara cap a la dreta (NE). Al cap de pocs passos (punt 1,25 km) hi ha una bifurcació senyalitzada. Es pren el trencall de l’esquerra, tot i que el de la dreta també duria a la pista on es va a raure.

1,46 km (275 m), 21 min. Camí asfaltat de Sant Jaume Sesoliveres (senyalització). Es gira a l’esquerra (O) per l’ampla pista que es dirigeix a Canaletes. Als 70 m, amb la masia de la Bleda ben a la vista, hi ha una desviació que es pren cap a la dreta (NE; senyalització). Després es tornarà a aquest punt. Més enllà es deixen dues desviacions a mà dreta (1,63 km i 1,81 km; senyalitzacions).

2,00 km (252 m), 30 min. Bifurcació (senyalització). Es pren el camí de la dreta (tot que per l’esquerra també s’arribaria al salt de la Mala Dona). Als 170 m (senyalització) es deixa un corriol a l’esquerra que permetria anar al salt de la Mala Dona (després es tornarà a aquest punt). Torna a passar el mateix al cap d’una distància semblant; es deixa un corriol a l’esquerra i es continua recte, ara planejant per sobre de la fondalada del torrent de la Bleda a l’altra banda de la qual es veuen els cingles.

3,01 km (235 m), 43 min. Bifurcació (senyalització). Es deixa el camí ample i es pren el corriol de l’esquerra que, fent una ziga-zaga, baixa al fons del torrent. Atenció al tram costerut, on es pot recórrer a l’ajuda d’una corda fixada. Uns 250 m després s’arriba al fons del torrent. Es creua i se segueix el corriol cap amunt, pel costat mateix de l’aigua. Una mica més enllà, a l’alçada de la confluència del torrent de la Cremada amb el de la Bleda, el camí es bifurca; cal prendre el trencall de l’esquerra, seguint el torrent de la Bleda.

3,50 km (193 m), 50 min. Salt del Cargol. Cal tornar enrere fins a la bifurcació i girar, ara a l’esquerra, pel llit mateix del torrent de la Cremada. Una mica més amunt (cota 195 m; senyalització) es veu, a la dreta, un corriol que remunta dreturer la cinglera; es pujarà per aquí després d’anar a veure el salt dels Cups, on s’arriba per l’esquerra en pocs metres.

3,85 km (218 m), 55 min. Salt dels Cups, el més espectacular dels quatre de què consta el recorregut. Es torna enrere i es pren el corriol que puja al cim del balç (fàcil, ajut de cordes fixades). Un cop a dalt se segueix cap al nord i s’arriba a un camí ample (4,22 km, 246 m, senyalització) que cal seguir cap a l’esquerra (NO). Es continua cap a ponent fent ziga-zagues i deixant tres trencalls a la dreta (senyalització). Es creua el torrent de la Cremada (5,00 km, 227 m). Es deixen dos trencalls més a la dreta (senyalització) i s’arriba a una bifurcació senyalitzada. Per l’esquerra es baixa al darrer dels salts de l’excursió.

5,46 km(219 m), 1 h 18 min. Salt de la Mala Dona. Es torna a la bifurcació i es continua cap a l’esquerra fins a sortir al camí de l’anada (ara 5,73 km); es desfà fins al trencall de la Bleda (ara 6,37 km) on es reprèn la pista asfaltada que durà fins a l’inici de la ruta.

6,90 km (296 m), 1 h 40. Ajuntament de Cabrera d’Anoia, final del recorregut.
Més informació

[ES]  Cabrera d'Anoia. Ruta de los Saltos de AguaRuta que conecta los saltos de agua del término de Cabrera d'Anoia formados en los acantilados de los torrentes de La Bleda y de La Cremada. Las características geológicas y el buen estado de conservación de este entorno han sido decisivas para su catalogación como Área de Interés Natural y de protección de aves, entre las que destaca la especie del águila perdicera. Los bosques de pino blanco con rodales de encinas, viñedos y cultivos coexisten con la vegetación fluvial creando un mosaico de colores y texturas diversas que preside, de lejos, la silueta de Montserrat. En las hondonadas y zonas húmedas de los torrentes prosperan pequeños robledales y comunidades de helechos. Hay que tener en cuenta que, para dar la vuelta entera, habrá que bajar y subir al fondo del torrente del Cargol por sendos tramos derechos aunque fáciles (cuerdas fijadas de ayuda).
Ruta señalizada.
El itinerario empieza en el pueblo de Cabrera d'Anoia, también conocido como Canaletes. Se llega en automóvil desde la carretera C-15, por una salida que se encuentra entre Capellades y Sant Pere de Riudebitlles.

0,00 km (296 m). Se sale desde el ayuntamiento de Cabrera d'Anoia (señalización) tomando la calle de Sant Pere hacia el sur, en bajada. Se pasa el puente del torrente de Gramar y se gira a la izquierda tomando el vial peatonal que discurre por el lado de la carretera (señalización).

0,70 km (278 m), min. Se deja la carretera y se toma el camino que sale a la izquierda, en dirección a levante (señalización).

1,04 km (258 m), min. Desviación (señalización). Hay que tomar el camino que sale a mano derecha en pronunciada bajada hasta el cauce del torrente de Canaletes donde, girando a la izquierda, está el primer salto de agua.

1,13 km (250 m), min. Salt dels Capellans. Sobre la roca hay una cueva; se sube desde el lecho del torrente. Se vuelve atrás y se continúa por el camino que se seguía, ahora hacia la derecha (NE). A los pocos pasos (punto 1,25 km) hay una bifurcación señalizada. Se toma el desvío de la izquierda, aunque el de la derecha también lleva a la pista donde se va a salir.

1,46 km (275 m), min. Camino asfaltado de Sant Jaume Sesoliveres (señalización). Se gira a la izquierda (O) por la ancha pista que se dirige a Canaletes. A los 70 m, con la masía de La Bleda bien a la vista, hay una desviación que se toma hacia la derecha (NE; señalización). Después se volverá a este punto. Más allá se dejan dos desvíos a mano derecha (1,63 km y 1,81 km; señalizaciones).

2,00 km (252 m), min. Bifurcación (señalización). Se toma el camino de la derecha (por la izquierda también se llegaría al salto de la Mala Dona). A los 170 m (señalización) se deja un sendero a la izquierda que permitiría ir al salto de la Mala Dona (después se volverá a este punto). Vuelve a pasar lo mismo al cabo de una distancia similar; se deja un sendero a la izquierda y se sigue recto, ahora planeando por encima de la hondonada del torrente de la Bleda al otro lado del cual se ven los riscos.

3,01 km (235 m), min. Bifurcación (señalización). Se deja el camino ancho y se toma el sendero de la izquierda que, haciendo un zigzag, baja al fondo del torrente. Atención al tramo empinado, donde se puede recurrir a la ayuda de una cuerda fijada. Unos 250 m después se llega al fondo del torrente. Se cruza y se sigue el sendero hacia arriba, por el lado del agua. Un poco más allá, a la altura de la confluencia del torrente de La Cremada con el de La Bleda, el camino se bifurca; hay que tomar el desvío de la izquierda, siguiendo el torrente de La Bleda.

3,50 km (193 m), min. Salt del Cargol. Hay que volver atrás hasta la bifurcación y girar, ahora a la izquierda, por el lecho mismo del torrente de La Cremada. Un poco más arriba (cota 195 m; señalización) se ve, a la derecha, un sendero que remonta el risco; se subirá por aquí después de ir a ver el salto de Els Cups, donde se llega por la izquierda en pocos metros.

3,85 km (218 m), min. Salt Dels Cups, el más espectacular de los cuatro de que consta el recorrido. Se vuelve atrás y se toma el sendero que sube a la cima del acantilado (fácil, ayuda de cuerdas fijadas). Una vez arriba se sigue hacia el norte y se llega a un camino ancho (4,22 km, 246 m, señalización) que hay que seguir hacia la izquierda (NO). Se sigue hacia poniente en zigzag y dejando tres desvíos a la derecha (señalización). Se cruza el torrente de La Cremada (5,00 km, 227 m). Se dejan dos desvíos a la derecha (señalización) y se llega a una bifurcación señalizada. Por la izquierda se baja al último de los saltos de la excursión.

5,46 km (219 m), h min. Salt de la Mala Dona. Se vuelve a la bifurcación y se sigue hacia la izquierda hasta salir al camino de la ida (ahora 5,73 km); se deshace hasta el desvío de la Bleda (ahora 6,37 km) donde se retoma la pista asfaltada que llevará hasta el inicio de la ruta.

6,90 km (296 m). Ayuntamiento de Cabrera d'Anoia, final del recorrido.
Más información
Font: Generalitat de Catalunya, 30/07/2019

Waypoint

Cabrera d'Anoia

Waypoint

Pont del torrent de Gramar

Waypoint

Salt dels Capellans

Waypoint

Corda d'ajuda

Waypoint

Torrent del Cargol

Waypoint

Salt dels Cups

Waypoint

Salt del Cargol

Waypoint

Torrent de la Bleda

Waypoint

Salt de la Mala Dona

Waypoint

La Bleda

Waypoint

Corda d'ajuda

Waypoint

Per la dreta o per l'esquerra

Waypoint

Camí de Canaletes a Sant Jaume Sesoliveres

Waypoint

Al salt de la Mala Dona

1 comentari

  • Foto de carleshs

    carleshs 11/11/2019

    He fet aquesta ruta  verificat  veure detalls

    Entorn espectacular , tot i que presenta alguna dificultat en els trams en cordes si porteu nens o mascotes. Per la resta una passejada senzilla i no massa llarga.. Us portarà més temps del indicat en la fitxa doncs us entretindreu en gaudir del lloc. Val molt la pena.

Si vols, pots o aquesta ruta.