-
-
69 m
12 m
0
6,0
12
24,11 km

Vista 2739 vegades, descarregada 158 vegades

a prop de Ullastret, Catalunya (España)

CAT. Aquest itinerari ens permetrà tenir una idea de la importància de l’agricultura i la ramaderia en la creació del paisatge empordanès. Les riques terres fèrtils ja eren aprofitades pels ibers, assentats al puig de Sant Andreu, i al llarg dels mil·lennis l’agricultura s’ha hagut d’adaptar als condicionants del territori, com ara les tanques de xiprers per protegir els conreus de la tramuntana, o bé els ha hagut de modificar, com per exemple el dessecament de l’estany d’Ullastret. A banda, però, la ruta ens acostarà als petits pobles que coronen les diferents elevacions de la plana.

La major part de I'itinerari forma part de la Xarxa de Cicloturisme i, per tanto esta marcat amb els pictogrames de la bicicleta. Hi ha, pero, el tram des del poblat iberic d'Ullastret fins al poble de llabià i el tram des de la Sala a Parlavá, passant per Rupiá. que no ho estan. No obstant aixó, l'explicació de l'itinerari que hi ha a continuació no ens ha de comportar cap problema per poder seguir-lo.

ESP. Este itinerario nos permitirá tener una idea de la importancia de la agricultura y la ganadería en la creación del paisaje ampurdanés. Las ricas tierras fértiles ya eran aprovechadas por los iberos, asentados en la colina de Sant Andreu.A lo largo de los milenios, la agricultura ha tenido que adaptarse a las condiciones del territorio, como las cercas de cipreses para proteger a los cultivos de la tramontana, o bien ha tenido que modificarlas, como por ejemplo el desecamiento del estanque de Ullastret. Por otro lado, la ruta nos acercará a los pequeños pueblos que coronan las distintas elevaciones del llano.

La mayor parte del itinerario forma parte de la Red de Cicloturismo y, por lo tanto, está marcado con los pictogramas de la bicicleta. Sin embargo, el tramo del poblado ibérico de Ullastret hasta el pueblo de l.labiá y el tramo de la Sala a Parlavá, pasando por Rupiá, no lo están. Pero la explicación del itinerario que se expone a continuación no debe comportarnos ningún problema para poder seguirlo.

FR. Cet itinéraire vous donnera une idée de l'importance que revétent I'agriculture et l'élevage dans la création du paysage ampurdanais. Les lberes, établis sur le mont Sant Andreu,avaient déja tiré parti de la richesse des terres fertiles, et, pendant des millénaires, il a fallu adapter l'agriculture aux conditions du territoire, notamment en plantant des haies de cypres pour protéger les cultures de la tramontane, ou bien en modifier les conditions, en asséchant, par exernple.I'étang d'Ullastret. Par ailleurs,le circuit vous fera
passer par les petits villages qui dominent les différentes élévations de la plaine.

La plus grande partie de I'itinéraire fait partie du Réseau de Cyclotourisme ; il est donc signalé par les pictogrammes vélo. Toutefois, le troncon allant du village ibérique d'Ullastret au village de llabiá et le troncon de La Sala a Pariavá, en passant par Rupíá, ne le sont paso Ceci étant, vous ne trouverez aucune difficulté a suivre I'itinéraire qui est expliqué d-aprés.

GB. This route allows you to get an idea of the importance of agriculture and stockbreeding in the creation of the Ernpordá countryside. The rich fertile land was first used by the Iberians, settled on the Puig de SantAndreu and over the millenniums, agriculture has had to adapt to the conditions of the territory, such as the cypress tree fences planted to protect the crops from the north wind, or it has had to change, such as the example of the drying up of the lake at Ullastret. In addition, however, the route will take you close to the small villages that crown the various elevations of the plain.

Most of the route is part of the Cycle Touring Network and, therelore, is signposted with the pictograms 01 the bicycle. There is, however, the stretch Irom the Iberian settlement at Ullastret to the village 01 l.labiá and the stretch from La Sala to Parlavá, going through Rupià, that is not signposted. However, the directions for the route given below should not create any problems when following it.

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.