-
-
292 m
233 m
0
5,9
12
23,74 km

Vista 1450 vegades, descarregada 17 vegades

a prop de el Palau d'Anglesola, Catalunya (España)

[CA] Del Palau d'Anglesola a Mollerussa i Vilanova de Bellpuig vora el canal d'UrgellAl segle XIX, la construcció d'un canal de reg va transformar el paisatge de la plana d'Urgell en permetre la substitució de la vinya i dels productes de secà per extensos camps de cereals, blat de moro o panís, herba i arbres fruiters. Aquest recorregut segueix un tram de la Séquia Tercera del Canal d'Urgell travessant Mollerussa, la capital comarcal, pel costat de la Casa Canal de la Comunitat de Regants, edifici de mitjan segle XIX que fou centre administratiu del canal i que actualment acull l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, un centre d'interpretació on l'home i l'aigua en són el fil conductor.
Ruta senyalitzada.

Es parteix del poble del Palau d'Anglesola, on s'arriba per la sortida 484 de l'autovia A-2 o des de Mollerussa per la carretera local LV-3321 en direcció N (2 km).

0,00 km (234 m). Pavelló Municipal d'Esports del Palau d'Anglesola, espai d'aparcament al costat del CEIP Arnau Berenguer. Se surt a la carretera LV-3321, aquí avinguda de Sant Roc, es gira a l'esquerra (NE) i s'entra al nucli de la població per la plaça Major (km 0,45, 234 m). Es deixa l'església a mà esquerra (N) i s'agafa el carrer de Sant Josep (SE), al final del qual es tomba a mà esquerra (NE). S'és a la sortida del poble, on hi ha la Séquia Tercera del Canal d'Urgell: cal seguir-la a la dreta (SE), sense creuar-la, per la pista que l'acompanya.

2,15 km (243 m). Vial de servei de l'autovia A-2. Es tomba a la dreta (O) i es travessa l'autovia per dalt (km 2,75, 244 m) utilitzant prèviament una rotonda per canviar de direcció (SE). A l'altra banda, hi ha un polígon industrial. Es continua per la segona sortida de la rotonda (km 2,99, 243 m) en direcció a Mollerussa (SE) passant pel costat d'una torre.

3,11 km (243 m). Pont sobre el canal. Es prossegueix per la dreta (SO) seguint el canal sense creuar-lo. S'entra a Mollerussa i es troba la via del tren (km 4,20, 245 m): cal passar a l'altra banda girant a l'esquerra (E) i creuant-la a la dreta (S) per un pas a nivell situat uns metres més enllà. Tombant novament a la dreta (O), en paral·lel a la catenària, es torna al canal, ara cobert, i es continua cap al S.

Es travessa la carretera N-IIa i, tot seguit, s'és a l'alçada de la Casa Canal de la Comunitat de Regants (km 4,78, 246 m). El trajecte discorre per dins de Mollerussa seguint per l'avinguda del Canal, que poc després gira a llevant i avança per l'esquerra de la Séquia Tercera del Canal d'Urgell.

5,91 km (254 m). Bifurcació de carrers. Cal seguir a la dreta (SE) pel de Belianes. El canal torna a aparèixer. Se segueix deixant-lo a la dreta (O) i se surt de Mollerussa en direcció SE.

8,30 km (267 m). Caseta del canal. Es passa a l'altre costat del canal i ara es continua per la seva dreta cap al SE.

10,16 km (285 m). Desviació de Vilanova de Bellpuig (a mà esquerra; NE), per on s'anirà després d'haver visitat un salt d'aigua. Es continua recte (SE) i, 150 m després, es troba el salt Duran, on el canal supera una resclosa. Hi ha una font enmig de l'arbreda. Es torna enrere fins a l'encreuament anterior, ara es travessa el canal per la dreta i es prossegueix cap al NE.

12,80 km (292 m). Vilanova de Bellpuig. S'hi pot visitar l'església de Sant Pere Apòstol.

Per tornar, es desfà el camí. Havent travessat de nou l'autovia A-2, s'és un altre cop a la primera rotonda del principi del trajecte (km 22,41, 244 m): en aquest cas, cal continuar recte (NO/N) per l'avinguda Verge de Montserrat i tornar al punt de partida pel carrer de Pau Casals, que es pren a l'esquerra (NO) a la següent rotonda.

23,74 km (234 m). Pavelló esportiu del Palau d'Anglesola. Fi del recorregut.

Informació complementària

Els projectes per regar la plana d'Urgell es remunten a fa més de mil anys. Els àrabs van construir les primeres xarxes de reg aprofitant els rius Corb i Cervera. Sis segles després, durant els regnats de Carles I i Felip II, es van fer els primers estudis coneguts per regar tota la plana. Als segles XVII i XVIII, es reprenen les iniciatives i, finalment, entre 1847 i 1850, l'Estat atorga les primeres concessions per a la construcció d'un gran canal. El 1853, la concessió es traspassa a la Societat Anònima Canal d'Urgell i s'inicien els treballs. El director del projecte va ser Domènec Cardenal. Les obres s'acabaren el 1861 bo i havent superat nombroses dificultats, com la travessa de la serra de Montclar amb un túnel de 5.000 m.

En conjunt, l'obra consta d'un canal principal, d'un d'auxiliar, de quatre séquies principals i de nombroses derivacions secundàries. El canal principal té una llargada de 144,2 km, neix al riu Segre, aigües avall de Ponts, i mor al mateix riu, a Montoliu de Lleida. El canal auxiliar neix a l'embassament de Sant Llorenç de Montgai, també al Segre, i acaba unint-se al canal principal al terme d'Artesa de Lleida fent un total de 76,6 km. Del canal principal, deriven les quatre sèquies principals, que sumen 102,6 km. Aquest conjunt rega unes 70.242 ha. El 1991, el Ministerio de Obras Públicas passava la concessió a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell.
Més informació

[ES] Del Palau d'Anglesola a Mollerussa y Vilanova de Bellpuig junto al canal de UrgellEn el siglo XIX, la construcción de un canal de riego transformó el paisaje de la llanura de Urgell al permitir la sustitución de la viña y los productos de secano por extensos campos de cereales, maíz, hierba y árboles frutales. Este recorrido sigue un tramo de la Séquia Tercera del Canal d'Urgell atravesando Mollerussa, la capital comarcal, por el lado de la Casa Canal de la Comunitat de Regants, edificio de mediados del siglo XIX que fue centro administrativo del canal y que actualmente acoge L'Espai Cultural dels Canals d'Urgell, un centro de interpretación donde el hombre y el agua son el hilo conductor.
Ruta señalizada.

Se parte del pueblo del Palau d'Anglesola, adonde se llega por la salida 484 de la autovía A-2 o desde Mollerussa por la carretera local LV-3321 en dirección N (2 km).

0,00 km (234 m). Pabellón Municipal de Deportes del Palau d'Anglesola, espacio de aparcamiento al lado del CEIP Arnau Berenguer. Se sale a la carretera LV-3321, aquí avenida de Sant Roc, se gira a la izquierda (NE) y se entra en el núcleo de la población por la plaza Major (km 0,45, 234 m). Se deja la iglesia a mano izquierda (N) y se toma la calle de Sant Josep (SE), al final de la cual se gira a la izquierda (NE). Se llega a la salida del pueblo, donde está la Séquia Tercera del Canal d'Urgell: hay que seguir a la derecha (SE), sin cruzarla, por la pista que la acompaña.

2,15 km (243 m). Vial de servicio de la autovía A-2. Se gira a la derecha (O) y se cruza la autovía por arriba (km 2,75, 244 m) utilizando previamente una rotonda para cambiar de dirección (SE). Al otro lado, hay un polígono industrial. Se continúa por la segunda salida de la rotonda (km 2,99, 243 m) en dirección a Mollerussa (SE) pasando junto a una torre.

3,11 km (243 m). Puente sobre el canal. Se prosigue por la derecha (SO) siguiendo el canal sin cruzarlo. Se entra en Mollerussa y se encuentra la vía del tren (km 4,20, 245 m): hay que pasar al otro lado girando a la izquierda (E) y cruzándola a la derecha (S) por un paso a nivel situado unos metros más allá. Girando nuevamente a la derecha (O), en paralelo a la catenaria, se vuelve al canal, ahora cubierto, y se continúa hacia el S.

Se cruza la carretera N-IIa y, a continuación, se llega a la Casa Canal de la Comunitat de Regants (km 4,78, 246 m). El trayecto discurre por dentro de Mollerussa siguiendo por la avenida del Canal, que poco después gira a levante y avanza por la izquierda de la Séquia Tercera del Canal d'Urgell.

5,91 km (254 m). Bifurcación de calles. Hay que seguir a la derecha (SE) por la de Belianes. El canal vuelve a aparecer. Se sigue dejándolo a la derecha (O) y se sale de Mollerussa en dirección SE.

8,30 km (267 m). Caseta del canal. Se pasa al otro lado del canal y ahora se continúa por su derecha hacia el SE.

10,16 km (285 m). Desviación de Vilanova de Bellpuig (a mano izquierda; NE), por donde se irá después de haber visitado un salto de agua. Se sigue recto (SE) y, 150 m después, se encuentra el salto Duran, donde el canal supera una esclusa. Hay una fuente en medio de la arboleda. Se vuelve atrás hasta el cruce anterior, ahora se atraviesa el canal por la derecha y se prosigue hacia el NE.

12,80 km (292 m). Vilanova de Bellpuig. Se puede visitar la iglesia de Sant Pere Apòstol.

Para volver, se deshace el camino. Habiendo atravesado de nuevo la autovía A-2, se llega otra vez a la primera rotonda del principio del trayecto (km 22,41, 244 m): ahora hay que seguir recto (NO/N) por la avenida Verge de Montserrat y volver al punto de partida por la calle de Pau Casals, que se toma a la izquierda (NO) en la siguiente rotonda.

23,74 km (234 m). Pabellón deportivo del Palau d'Anglesola. Fin del recorrido.

Información complementaria

Los proyectos para regar la llanura de Urgell se remontan a hace más de mil años. Los árabes construyeron las primeras redes de riego aprovechando los ríos Corb y Cervera. Seis siglos después, durante los reinados de Carlos I y Felipe II, se hicieron los primeros estudios conocidos para regar toda la llanura. En los siglos XVII y XVIII, se retoman las iniciativas y, finalmente, entre 1847 y 1850, el Estado otorga las primeras concesiones para la construcción de un gran canal. En 1853, la concesión se traspasa a la Societat Anònima Canal d'Urgell y se inician los trabajos. El director del proyecto fue Domènec Cardenal. Las obras terminaron en 1861 habiendo superado numerosas dificultades, como la perforación de la sierra de Montclar con un túnel de 5.000 m.

En conjunto, la obra consta de un canal principal, uno auxiliar, cuatro acequias principales y numerosas derivaciones secundarias. El canal principal tiene una longitud de 144,2 km, nace en el río Segre, aguas abajo de Ponts, y muere en el mismo río, en Montoliu de Lleida. El canal auxiliar nace en el embalse de Sant Llorenç de Montgai, también en el Segre, y acaba uniéndose al canal principal en el término de Artesa de Lleida haciendo un total de 76,6 km. Del canal principal, derivan las cuatro acequias principales, que suman 102,6 km. Este conjunto riega unas 70.242 ha. En 1991, el Ministerio de Obras Públicas pasaba la concesión a la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell.
Más información

[EN] From Palau d'Anglesola to Mollerussa and Vilanova de Bellpuig near of Urgell canalThe construction of Urgell canal transformed the local countryside. Vines and dry farming products were gradually replaced by large fields of cereals and fruit trees. The route passes beside Casa Canal belonging to the Irrigators' Community, a 19th century building which was the administrative centre of Urgell canal.
Marked trail.
More information

Font: Generalitat de Catalunya, 21/12/09

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.