-
-
386 m
94 m
0
2,5
4,9
9,89 km

Vista 1504 vegades, descarregada 43 vegades

a prop de Sant Just Desvern, Catalunya (España)

[CA] De Sant Just Desvern al coll de Can Cuiàs i Sant Pere Màrtir passant per VallvidreraRecorregut indicat i senyalitzat com a itinerari nº1 -Miradors de Sant Pere Màrtir, coll de can Cuiàs, Vallvidrera- pel Patronat del Parc que permet conèixer el vessant sud-oest i més solell del Pac Natural de la Serra de Collserola, autèntic pulmó verd de la ciutat de Barcelona i del seu entorn.
Ruta senyalitzada.
S'inicia l'excursió al Complex Esportiu de la Bonaigua de Sant Just Desvern, localitat a la qual s'arriba amb tren (RENFE) o amb cotxe, des de Sant Feliu de Llobregat, d'on és a tocar, per la B-24. També s'hi accedeix des de Barcelona per la sortida 12 de la ronda de Dalt. Es pot deixar el cotxe al pàrquing de darrere del complex esportiu, accessible per un trencall 230 m més enllà de l'entrada principal.

0,00 km (94 m). Complex Esportiu de la Bonaigua de Sant Just Desvern. Se surt de l'aparcament en direcció NE per la pista per on s'ha arribat. Al km 0,24 (104 m), es troba un curiós molí fariner del s. XIV començat a restaurar a principis de l'any 2001. Poc més enllà, per un camí asfaltat, se segueix cap al NE, es travessa la riera de Sant Just (km 0,63, 109 m) i es continua cap a la dreta (NE).

1,01 km (126 m). Bifurcació: es deixa un camí a mà dreta (E) que va a la font de la Beca -per on es tornarà més tard- i se segueix pujant en direcció NE.

1,88 km (168 m). Es deixa a la dreta (S) el desviament que mena a can Baró i, al km 2,06 (178 m), es gira a la dreta (S) per una pista que porta a can Fatjó (km 2,33, 204 m). Es voreja aquesta casa en direcció N passant pel costat d'un camp de fruiters i, més endavant, per un bosc de pins.

3,31 km (312 m). Després d'una forta ascensió i de deixar dos trencalls a la dreta, s'arriba al coll de can Cuiàs, des d'on es gaudeix d'una excepcional panoràmica de la vall de Sant Just, el delta del Llobregat i el massís del Garraf.

Es travessa la carretera de Sarrià a Molins de Rei (la BV-1468) i s'agafa un camí cap al NE en direcció al turó de l'Espinagosa. Es deixa una pista a l'esquerra que baixa fort cap al fondal de l'Espinagosa.

S'arriba als afores de Vallvidrera i es pren el carrer del Camí de la Santa Creu fins a la plaça de les Basses d'en Barral (km 4,40, 355 m). Es continua a la dreta (S) pel carrer Mont Orsà i es retroba la carretera de Molins de Rei (la BV-1468; km 4,55, 347 m), que cal creuar per seguir a la dreta (S) per un camí que la voreja uns metres fins a l'àrea del Turó d'en Cors (km 4,66, 353 m), una altra talaia privilegiada.

Es flanqueja el turó d'en Cors per l'esquerra agafant cap al SE una pista que careneja fins al km 5,92 (337 m), on es trenca momentàniament a l'esquerra (SO) per una desviació que, després d'una forta pujada, corona el turó de Sant Pere Màrtir.

6,38 km (386 m). Sant Pere Màrtir. Deu aquest nom al petit santuari que hi ha dedicat a aquest sant. El temple fou construït a finals del s. XVII, reconvertit més tard en punt estratègic militar i, finalment, de telecomunicacions.

Es torna a l'encreuament anterior i ara se segueix pel camí de l'esquerra (SO), que davalla fins a l'entrada del Club de Tennis de Ciutat Diagonal (km 7,16, 300 m). Es travessa l'aparcament i s'agafa un camí senyalitzat de la dreta (N; km 7,36, 280 m) que duu a la font de la Beca. Havent passat dos miradors de fusta i deixat dos camins a la dreta -que es dirigeixen a la font del Ferro i al turó de la Tina-, es tomba a l'esquerra (E) per accedir, després d'una pronunciada baixada, a la font de la Beca.

8,06 km (193 m). Font de la Beca. Es continua descendint a ponent pel costat del torrent de la Font de la Beca fins a tornar a la bifurcació del principi de la ruta situada a la riera de Sant Just (km 8,88, 126 m), des d'on es desfà el tram inicial del recorregut prosseguint vora la riera.

9,89 km (94 m). Complex Esportiu de la Bonaigua de Sant Just Desvern, punt de partida i final de l'itinerari.

Més informació

[ES] De Sant Just Desvern al collado de Can Cuiàs y Sant Pere Màrtir pasando por VallvidreraRecorrido indicado y señalizado como itinerario nº1 -Miradores de Sant Pere Màrtir, collado de Can Cuiàs, Vallvidrera- por el Patronato del Parque que permite conocer la vertiente suroeste y más solana del Parque Natural de la Serra de Collserola, auténtico pulmón verde de la ciudad de Barcelona y de su entorno.
Ruta señalizada.
Se inicia la excursión en el Complejo Deportivo de la Bonaigua de Sant Just Desvern, localidad a la que se llega en tren (RENFE) o en coche, desde Sant Feliu de Llobregat, población muy cercana, por la B-24. También se puede acceder desde Barcelona por la salida 12 de la ronda de Dalt. Se puede dejar el coche en el aparcamiento de detrás del complejo deportivo, accesible por un desvío 230 m más allá de la entrada principal.

0,00 km (94 m). Complejo Deportivo de la Bonaigua de Sant Just Desvern. Se sale del aparcamiento en dirección NE por la pista por donde se ha llegado. En el km 0,24 (104 m), se encuentra un curioso molino harinero del s. XIV comenzado a restaurar a principios del año 2001. Un poco más allá, por un camino asfaltado, se sigue hacia el NE, se atraviesa la riera de Sant Just (km 0,63, 109 m) y se continúa hacia la derecha (NE).

1,01 km (126 m). Bifurcación: se deja un camino a mano derecha (E) que va a la fuente de la Beca -por donde se volverá más tarde- y se sigue subiendo en dirección NE.

1,88 km (168 m). Se deja a la derecha (S) el desvío que conduce a Can Baró y, en el km 2,06 (178 m), se gira a la derecha (S) por una pista que lleva a Can Fatjó (km 2,33, 204 m). Se bordea esta casa en dirección N pasando junto a un campo de frutales y más tarde por un bosque de pinos.

3,31 km (312 m). Después de una fuerte ascensión y de dejar dos caminos a la derecha, se llega al collado de Can Cuiàs, desde donde hay una excepcional panorámica del valle de Sant Just, el delta del Llobregat y el macizo del Garraf.

Se cruza la carretera de Sarrià a Molins de Rei (la BV-1468) y se toma un camino hacia el NE en dirección al cerro de L'Espinagosa. Se deja una pista a la izquierda que baja fuertemente hacia la hondonada de L'Espinagosa.

Se llega a las afueras de Vallvidrera y se toma la calle del Camí de la Santa Creu hasta la plaza de Les Basses d'en Barral (km 4,40, 355 m). Se continúa a la derecha (S) por la calle Mont Orsà y se reencuentra la carretera de Molins de Rei (la BV-1468; km 4,55, 347 m), que hay que cruzar para seguir a la derecha (S) por un camino que la bordea unos metros hasta el área del Turó d'en Cors (km 4,66, 353 m), otra atalaya privilegiada.

Se flanquea el cerro de En Cors por la izquierda siguiendo hacia el SE por una pista que discurre por el cordal hasta el km 5,92 (337 m), donde se gira momentáneamente a la izquierda (SO) por una desviación que, tras una fuerte subida, corona el cerro de Sant Pere Màrtir.

6,38 km (386 m). Sant Pere Màrtir. Debe este nombre al pequeño santuario que hay dedicado a este santo. El templo fue construido a finales del s. XVII, más tarde reconvertido en punto estratégico militar y, finalmente, de telecomunicaciones.

Se vuelve al cruce anterior y ahora se sigue por el camino de la izquierda (SO), que desciende hasta la entrada del Club de Tennis de Ciutat Diagonal (km 7,16, 300 m). Se atraviesa el aparcamiento y se toma un camino señalizado de la derecha (N; km 7,36, 280 m) que lleva a la fuente de la Beca. Habiendo pasado dos miradores de madera y dejado dos caminos a la derecha (que se dirigen a la fuente del Ferro y al cerro de la Tina), se gira a la izquierda (E) para llegar, tras una pronunciada bajada, a la fuente de la Beca.

8,06 km (193 m). Fuente de la Beca. Se continúa descendiendo a poniente al lado del torrente de la Font de la Beca hasta volver a la bifurcación del principio de la ruta situada en la riera de Sant Just (km 8,88, 126 m), desde donde se deshace el tramo inicial del recorrido prosiguiendo junto a la riera.

9,89 km (94 m). Complejo Deportivo de la Bonaigua de Sant Just Desvern, punto de partida y final del itinerario.

Más información

[EN] From Sant Just Desvern to Can Cuiàs and Sant Pere Màrtir through VallvidreraThis itinerary is indicated and sign-posted like the itinerary 1 "Miradors de Sant Pere Màrtir, coll de Can Cuiàs, Vallvidrera" by the Metropolitan Park Board, enabling you to get to know the sunnier south-western sides of the Collserola hill range, the authentic green space of the city of Barcelona and its surroundings.
Marked trail.
The excursion begins in the Bonaigua Sports Complex in Sant Just Desvern, a locality that you reach by train or car along the A-2 motorway, or else by Exit 12 on the Ronda de Dalt. From Sant Feliu de Llobregat along the N-340, you will come directly to Esplugues. You can leave your car in the car park located behind the sports complex which you get to via an intersection that you come to 230 metres beyond the main entrance.

You start off from the car park in a north-easterly direction along the trail that you arrived on. After 300 m you come to a curious 14th century flour mill on which restoration work began in 2001. Once you are on the tarred track, you continue north-eastwards, crossing the watercourse of Sant Just and then continuing to the right. When you get to the km 1 point, you pass a track on the right-hand side that leads to the spring of La Beca.

After 1.88 kms, you also pass the turnoff on the right that leads to Can Baró and at km 2.06 you turn right along a track leading to Can Fatjó (km 2.33). You skirt the house, crossing a field of fruit trees and then a forest of pine trees. After a sharp climb you get to the col of Can Cuiàs (km 3.31), from where you can enjoy an exceptional view of the valley of Sant Just, the Llobregat delta and the Garraf massif.

You cross the road from Sarrià to Molins de Rei (the BV-1468) and take a track camino towards the Turó de l'Espinagosa, in a north easterly direction. You pass a trail on your left hand side that descends sharply towards the Fondal de l'Espinagosa. Thus you come to the outskirts of Vallvidrera, into which you come in by the Carrer del Camí de la Santa Creu as far as the square of Las Basses d'en Barral (km 4.40).

From here you continue right along the Carrer Mont Orsà. You come again to the road to Molins de Rei (the BV-1468), you cross it and continue to the right by a small track that runs along the edge of the road for a few metres until it gets to the area of Turó d'en Cors (km 4.66), which is another ideal vantage point from which you can contemplate the valley of Sant Just, the Llobregat and the Garraf massif.

You skirt the hill called Turó d'en Cors on the left and take a trail along the line of the crest until you get to the km 5.92 point where there is a turning off to the left which, after a steep climb, takes you to the Turó de Sant Pere Màrtir (km 6.38) which owes its name to the small sanctuary built towards the end of the 17th century and dedicated to this saint. This was converted into a military installation with strategic importance and finally into a telecommunications facility. You return to this turnoff and continue along the track to the left, southwest, which begins to descend until you come to the entrance to the Ciutat Diagonal Tennis Club (km 7.16).

You cross the parking lot and take a sign-posted track to the right that leads to the spring of La Beca. Once you have passed two wooden viewing points and two tracks that go off to the right (leading respectively to the spring of Ferro and Tina hill) you turn to the left and, after a sharp descent, come to the spring of Beca (km 8.06).

You continue on, along the course of the Embudo stream that flows from the Beca spring until you arrive once more at the watercourse of Sant Just (km 8.88), where you come to the track that you took at the beginning of the walk. You carry on up the sides of the watercourse until you get back to the car park at the sports complex which is the beginning and the end of the excursion (km 9.89).

More information

Font: Generalitat de Catalunya, 31/07/12

25-ENE-06 10:53:23
25-ENE-06 9:36:08
25-ENE-06 10:41:42

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.