-
-
300 m
61 m
0
3,4
6,9
13,73 km

Vista 4900 vegades, descarregada 182 vegades

a prop de Cerdanyola del Vallès, Catalunya (España)

[CA] De Cerdanyola del Vallès al Forat del Vent per la vall de Sant IscleInteressant recorregut per la falda vallesana de Collserola, a tocar de Cerdanyola del Vallès. A l'edat mitjana, aquesta població aplegava dins del seu terme els poblaments de Sant Martí de Cerdanyola (església edificada el 1042), Sant Iscle de les Feixes (el 1082) i Valldaura, que va ser un enclavament reial. Les coses han canviat molt: en els darrers 50 anys, el nucli de Sant Martí ha crescut de manera desorbitada, però la vall de Sant Iscle ha conservat el seu caràcter rural i boscós constituint un bell entorn natural enclavat a llevant del Parc Natural de la Serra de Collserola. Els camins estan senyalitzats. Tot i la nul·la dificultat tècnica cal fer atenció als pendents que cal salvar.
Ruta senyalitzada.

El punt de sortida de l'itinerari és al nucli urbà de Cerdanyola del Vallès. En vehicle, s'hi arriba per les autopistes C-58 -sortida 10- i AP-7. També s'hi accedeix amb tren per les línies R4 i R7 de RENFE Rodalies de Catalunya. Un cop a Cerdanyola, cal situar-se a l'àrea d'aparcament de la zona esportiva municipal de Fontetes, al Parc del Turonet, al costat del passeig d'Horta.

0,00 km (83 m). Cerdanyola del Vallès. Zona esportiva de Fontetes. Cal baixar cap al S pel passeig d'Horta en direcció a Collserola, deixar a mà esquerra una caseta d'informació del Parc Natural de la Serra de Collserola i creuar la riera de Sant Cugat (0,67 km, 61 m). Es continua pista amunt en suau pujada, es passa sota l'aqüeducte de Canaletes i es deixa a la dreta l'accés a can Canaletes i can Codina.

Se segueix per l'ampla pista en direcció a can Catà deixant de banda trencalls secundaris, entre ells, el de can Coll, que surt a mà dreta, tancat per un cadenat.

2,20 km (81 m). Ja a tocar de can Catà, es deixa la pista principal i, girant bruscament al N, se'n pren una altra a l'esquerra en direcció a la serra de Na Joana (marques del sender GR 92). Es fa un revolt sencer, es deixa una desviació a l'esquerra i es puja en direcció E. Es deixen dos desviaments a l'esquerra i s'ascendeix.

2,78 km (112 m). Cal deixar la pista per on s'anava i desviar-se a l'esquerra, franquejar un cadenat i continuar per un camí que remunta fortament durant uns 300 m en direcció N. Ja dalt de tot del turó, passada una torre elèctrica, es deixa un camí a la dreta i se segueix recte parant compte a la propera desviació (senyals del GR 92).

3,42 km (156 m). S'és en un collet. Es deixa el GR i es gira a la dreta agafant un corriol cobert de vegetació en suau baixada. Se surt a una pista ampla (3,61 km, 150 m), que es bifurca: es continua a l'esquerra. Una mica més enllà, hi ha una altra bifurcació on després es tornarà. Ara se segueix recte, per l'esquerra, fins a un proper coll (3,78 km, 148 m), un veritable mirador des d'on hi ha una magnífica vista sobre el Vallès Occidental i les serres que l'envolten.

Es torna enrere fins a la bifurcació anterior i s'agafa la primera pista a mà esquerra, que puja, passa un llom i baixa recte cap al migdia deixant trencalls secundaris a banda i banda. Se surt a una pista que es pren a l'esquerra.

4,52 km (113 m). Es passa un cadenat i se surt a un replà situat darrere de les oficines administratives del cementiri de Collserola. Es gira a la dreta (S) deixant dues desviacions també a la dreta. Es discorre pel costat de la carretera d'accés al cementiri, s'hi desemboca (km 5,00) i se segueix per l'asfalt fins al km 5,22, on es pren una pista que surt a mà dreta. Es voreja la torre Bertran o de les Bones Hores i es continua cap a al S deixant alguna desviació secundària.

6,21 km (194 m). Se surt de nou a la carretera, que se segueix en direcció S fins al km 6,57, on conflueixen dues pistes a la dreta: es deixa la carretera i es pren la segona pista cap al SO franquejant un cadenat. Es continua fent ziga-zagues i pujant suaument per la pista principal fins que s'arriba a la carena de la serra de Collserola.

7,72 km (276 m). Coll del Forat del Vent, on es troba el sender GR 92. A l'esquerra hi ha can Ferrer i la pista que hi accedeix. Cal tombar a la dreta (O) pujant per l'ampla pista carenera.

8,13 km (299 m). Es deixa la pista principal i es gira a la dreta (NO) passant per sota d'una línia elèctrica i deixant, immediatament a l'esquerra, un trencall que ascendeix fortament cap al turó d'en Fotjà. La pista segueix per la carena de la serra d'en Ferrer sempre cap al N.

Es va davallant per la pista principal deixant desviaments secundaris a banda i banda. Al km 10,08 (177 m) hi ha una bifurcació: el trencall de l'esquerra està barrat per una porta reixada; es continua per la dreta. Tres-cents metres més enllà, la pista deixa el fil de la carena, descriu una ziga-zaga a la dreta, descendeix amb força i, passant un cadenat (cap parar-hi atenció!), desemboca a la pista del fons de la vall (km 10,62, 125 m), que se segueix a l'esquerra en direcció N.

Més endavant, es deixa a la dreta el trencall de can Fermí i l'accés a l'església romànica de Sant Iscle de les Feixes, que queda a mà dreta. Es passa la gran masia de can Catà i, finalment, al km 11,51, es torna a l'encreuament de l'anada (GR 92), des d'on es desfà el camí fins a Cerdanyola.

13,73 km (83 m). Cerdanyola del Vallès. Zona esportiva de Fontetes, punt de partida i final del recorregut.
Més informació

[ES] De Cerdanyola del Vallès al Forat del Vent por el valle de Sant IscleInteresante recorrido por la falda vallesana de Collserola, junto a Cerdanyola del Vallès. En la Edad Media, esta población reunía dentro de su término los núcleos de Sant Martí de Cerdanyola (iglesia edificada en 1042), Sant Iscle de les Feixes (en 1082) y Valldaura, que fue un enclave real. Las cosas han cambiado mucho: en los últimos 50 años, Sant Martí ha crecido de manera desorbitada, pero el valle de Sant Iscle ha conservado su carácter rural y boscoso constituyendo un bello entorno enclavado a levante del Parque Natural de la Sierra de Collserola. Los caminos están señalizados. A pesar de la nula dificultad técnica hay que prestar atención a las pendientes que hay que salvar.
Ruta señalizada.

El punto de partida del itinerario es el núcleo urbano de Cerdanyola del Vallès. En vehículo, se llega a esta población por las autopistas C-58 -salida 10- y AP-7. También se puede llegar en tren por las líneas R4 y R7 de RENFE Rodalies de Catalunya. Una vez en Cerdanyola, hay que situarse en el área de aparcamiento de la zona deportiva municipal de Fontetes, en el Parc del Turonet, junto al paseo de Horta.

0,00 km (83 m). Cerdanyola del Vallès. Zona deportiva de Fontetes. Hay que bajar hacia el S por el paseo de Horta en dirección a Collserola, dejar a mano izquierda una caseta de información del Parque Natural de la Sierra de Collserola y cruzar el torrente de Sant Cugat (0,67 km, 61 m). Se continúa pista arriba en suave subida, se pasa bajo el acueducto de Canaletes y se deja a la derecha el acceso a Can Canaletes y Can Codina.

Se sigue por la ancha pista en dirección a Can Catà dejando desvíos secundarios, entre ellos el de Can Coll, cerrado por un candado y que sale a mano derecha.

2,20 km (81 m). Ya cerca de Can Catà, se deja la pista principal y, girando bruscamente al N, se toma otra a la izquierda en dirección a la sierra de Na Joana (marcas del sendero GR 92). Se hace una curva entera, se deja un desvío a la izquierda y se sube en dirección E. Se dejan dos desvíos a la izquierda y se asciende.

2,78 km (112 m). Hay que dejar la pista por donde se iba y desviarse a la izquierda, franquear un candado y continuar por un camino que sube fuertemente durante unos 300 m en dirección N. Ya arriba de la colina, pasada una torre eléctrica, se deja un camino a la derecha y se sigue recto prestando atención a la próxima desviación (señales del GR 92).

3,42 km (156 m). Se llega a un collado, se deja el GR y se gira a la derecha en suave bajada cogiendo un sendero cubierto de vegetación. Se sale a una pista ancha (3,61 km, 150 m) que se bifurca: se continúa a la izquierda. Un poco más allá, hay otra bifurcación a la que después se volverá. Se sigue recto, por la izquierda, hasta un próximo collado (3,78 km, 148 m), un verdadero mirador desde donde hay una magnífica vista sobre el Vallès Occidental y las sierras circundantes.

Se vuelve atrás hasta la bifurcación anterior y se toma la primera pista a mano izquierda que sube, pasa una loma y desciende recto hacia el S dejando desvíos secundarios a ambos lados. Se sale a una pista que se toma a la izquierda.

4,52 km (113 m). Se pasa un candado y se sale a un rellano situado detrás de las oficinas administrativas del cementerio de Collserola. Se gira a la derecha (S) dejando dos desvíos también a la derecha. Se discurre por el lado de la carretera de acceso al cementerio. Se desemboca a dicha carretera (km 5,00) y se sigue por el asfalto hasta el km 5,22, donde se toma la pista que sale a mano derecha. Se bordea la torre Bertran o de Les Bones Hores y se continúa hacia el S dejando algún desvío secundario.

6,21 km (194 m). Se sale de nuevo a la carretera, que se sigue hacia el S hasta el km 6,57, donde confluyen dos pistas a mano derecha: se deja la carretera y se toma la segunda pista en dirección SO franqueando un candado. Se sigue haciendo zigzags y subiendo suavemente por la pista principal hasta llegar a la cresta de la sierra de Collserola.

7,72 km (276 m). Collado del Forat del Vent, donde se encuentra el sendero GR 92. A la izquierda está Can Ferrer y la pista que da acceso a la masía. Hay que girar a la derecha (O) subiendo por la ancha pista cumbrera.

8,13 km (299 m). Se deja la pista principal y se gira a la derecha (NO) pasando por debajo de una línea eléctrica y dejando, inmediatamente a la izquierda, un desvío que sube fuertemente hacia el cerro de Fotjà. La pista sigue por la cresta de la sierra de Ferrer siempre hacia el N.

Se desciende por la pista principal dejando desvíos secundarios a ambos lados. En el km 10,08 (177 m) hay una bifurcación. El desvío de la izquierda está cerrado por una puerta enrejada; se continúa por la derecha. Trescientos metros más allá, la pista deja el hilo de la cresta, describe un zigzag hacia la derecha, baja fuertemente y, pasando una cadena (¡Hay que prestar atención!), desemboca en la pista del fondo del valle (km 10,62, 125 m), que se sigue a la izquierda en dirección N.

Más adelante, se deja a la derecha el desvío de Can Fermí y el acceso a la iglesia románica de Sant Iscle de les Feixes, que queda a mano derecha. Se pasa la gran masía de Can Catà y, finalmente, en el km 11,51, se vuelve al cruce de la ida (GR 92), desde donde se deshace el camino hasta Cerdanyola.

13,73 km (83 m). Cerdanyola del Vallès. Zona deportiva de Fontetes, punto de partida y final del recorrido.
Más información

[EN] From Cerdanyola del Vallès to Forat del Vent through the valley of Sant IscleAn interesting route along the Vallès side of the Collserola sierra, close to Cerdanyola. The description seems complicated but the paths are well signposted. The municipality of Cerdanyola grouped together the towns of Sant Martí de Cerdanyola (a church built in 1042), Sant Iscle de les Feixes (1082) and Valldaura, which was once a royal see. Although over the past 50 years the surroundings of Sant Martí have seen excessive growth, the valley of Sant Iscle has conserved its rural, woody nature and is a beautiful natural spot set in the east of the Park of Collserola.
Marked trail.
Font: Generalitat de Catalunya, 31/12/12

1 comentari

  • Foto de Pandito

    Pandito 21/09/2015

    He fet aquesta ruta  veure detalls

    Yo la hice desde Barberà, bajé al rio y cruzé el puente del radar de la autipista C58 y así seguí el camino tal como o indica nuestro amigo. La he hecho en invierno y en verano. La vuelta la hice desde el punto de informacion hacia wl carril bici atravesando Cerdanyola, así llegué camino a la UAB, pasé por los bomberos, y a 500mtr hay una bajada a la derecha hacia Ciudad Badia. Desde allí a través de la ciudad hacia la carretera del polideportivo antiguo llamado Sergio Busquets, y poco después esta la entrada hacia Barberà por la feria del caballo 🐴
    Muy recomendable.!!

Si vols, pots o aquesta ruta.