-
-
685 m
631 m
0
4,5
9,1
18,18 km

Vista 2549 vegades, descarregada 66 vegades

a prop de la Seu d'Urgell, Catalunya (España)

[CA] CBTT Alt Urgell-la Seu d'Urgell. De la Seu d'Urgell a Arfa i el Pla de Sant Tirs
Els Centres BTT Catalunya són una xarxa i una marca de Catalunya Turisme consistent en equipaments de lliure accés per a la pràctica de la BTT. Implantats arreu de Catalunya, són un recurs d'esplai i de descoberta del país pensats per contribuir al desenvolupament turístic en zones que reuneixen bones condicions per a la pràctica d'aquest popular esport. Cadascun d'aquests centres té la singularitat pròpia donada per la seva localització i unes característiques comunes a la resta de centres com l'oferta de rutes de diferents nivells de dificultat, que segueixen un mateix codi de senyalització, i uns serveis d'acolliment i d'informació pensats per satisfer les particularitats de l'activitat de la BTT.

Situat al Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell, aquest Centre BTT disposa de diversos itineraris senyalitzats amb diferents nivells de dificultat. El recorregut, que parteix del mateix Centre BTT, està indicat com a itinerari número 13 i ressegueix, paral·lelament al curs del Segre, part de l'antic camí que connectava els pobles de l'Urgellet amb la Seu d'Urgell per la riba S del riu. A l'altra riba, es poden observar els turons on hi ha Castellciutat, la Ciutadella i Montferrer. Després del poble d'Arfa, important punt de pas del camí ral de la Seu al Pla d'Urgell i el Solsonès, s'arriba al del Pla de Sant Tirs. El trajecte, de perfil pràcticament pla excepte els trams que discorren pels pobles, resulta un senzill i bell passeig vora el Segre a través de pistes asfaltades o amb bon ferm.

Ruta senyalitzada.

El punt d'inici de la ruta és el Centre BTT de la Seu d'Urgell, situat al Parc Olímpic del Segre. Per arribar-hi, cal prendre la carretera C-14 fins al seu extrem N o bé la carretera N-260, entre Puigcerdà i Sort, fins als km 228 i 227, on hi ha la Seu d'Urgell. Un cop a la ciutat, se segueix per l'avinguda de les Valls d'Andorra, que baixa cap al S des de la rotonda on surt la carretera N-145 cap a Andorra, al N de la població. Cal continuar per l'avinguda de Pau Clarís, pel passeig de Joan Brudieu i pel camí de la Palanca fins al riu Segre travessant de N a S la Seu d'Urgell. Un cop a la vora del Segre, es gira a l'esquerra (E) per un carrer paral•lel al riu fins a arribar, pràcticament als afores, al Parc Olímpic, que queda a la banda contrària del Segre respecte de la carretera.

0,00 km (677 m). Se surt de davant del Centre BTT prenent la carretera en direcció SO.

0,32 km (678 m). De seguida es gira a l'esquerra (SE) i es creua el Segre per un pont. Tot just a l'altra banda, s'agafa a la dreta el camí d'Estaó, també asfaltat, que segueix el curs del riu en direcció SO. Uns metres més endavant, es deixa a l'esquerra (SE) una carretera.

1,06 km (671 m). Després de deixar una borda a l'esquerra i una altra a la dreta, s'accedeix a una bifurcació. Cal seguir pel trencall de l'esquerra (SO) remuntant i allunyant-se un xic del curs fluvial (més tard es tornarà pel de la dreta). Es continua pel camí d'Estaó sempre planejant i deixant desviaments secundaris fins que, un cop passades les bordes d'Arfa, una a cada banda, se surt a la carretera de la Coma, just on hi ha el torrent del mateix nom.

2,82 km (669 m). Torrent de la Coma. Es deixa a l'esquerra la carretera, que s'enfila a migdia paral·lela al torrent, i es gira a la dreta (O/NO) baixant en direcció al Segre. De seguida es troba el camí ral, per on se seguirà a la tornada i que ara es pren a l'esquerra (SO) en el sentit descendent del riu.

5,05 km (643 m). Seguint pel camí ral, sempre paral·lel al Segre, s'arriba al poble d'Arfa. Es deixa un accés a l'esquerra i es passa entre la població i el riu. Cal deixar a la dreta el ferm pont del segle XI que creua el Segre. Un cop passat el poble, es continua en direcció SO ascendint lleugerament fins a estar, novament, prop del riu.

6,15 km (642 m). Tot just passada la borda del Perillós, es deixa un trencall a l'esquerra i es travessa el riu d'Arfa. El camí torna a seguir prop del Segre.

7,28 km (631 m). Després de contemplar Adrall a l'altre cantó del riu, es passa pel costat del mas d'Eroles, que queda a l'esquerra, i es troba la carretera C-14, que discorre a uns metres de distància paral·lela a la pista per on se circula (SO).

8,49 km (669 m). Passada la Rajoleria, la pista desemboca a la carretera C-14 (abans d'accedir-hi, cal deixar una desviació a l'esquerra). Un cop a l'asfalt, s'agafa a l'esquerra (SO) una pista que es dirigeix directament cap al poble del Pla de Sant Tirs.

8,68 km (665 m). Havent creuat el riu del Pla, es deixa una pista a la dreta i, 10 metres més endavant, una altra a l'esquerra i es continua en la mateixa direcció que es duia (SO) pujant cap al Pla de Sant Tirs.

9,18 km (685 m). El Pla de Sant Tirs. Un cop a la població, es desfà el camí fins al torrent de la Coma.

15,39 km (653 m). Torrent de la Coma. Es deixa a la dreta (SE) la pista que remunta paral·lela al torrent, per on s'ha vingut abans, i es continua recte vora el Segre en direcció NE pel camí ral.

17,14 km (671 m). S'accedeix a la bifurcació en què es retroba el trajecte per on s'ha circulat a l'anada (al km 1,06 del recorregut) i se segueix recte (NE) desfent el camí fins al Centre BTT.

18,18 km (677 m). Centre BTT de la Seu d'Urgell, al Parc Olímpic del Segre. Punt d'inici i final del recorregut.

Més informació

[ES] CBTT Alt Urgell-la Seu d'Urgell. De la Seu d'Urgell a Arfa y el Pla de Sant Tirs
Los Centros BTT Catalunya son una red y una marca de la Agencia Catalana de Turismo que consiste en equipamientos de libre acceso para la práctica de la BTT. Son un recurso de ocio y de descubrimiento de Catalunya pensados para contribuir al desarrollo turístico en zonas que reúnen buenas condiciones para la práctica de este popular deporte. Cada uno de estos centros tiene la singularidad propia dada por su localización y características comunes al resto de centros, como la oferta de rutas de distintos niveles de dificultad que siguen un mismo código de señalización, y servicios de acogida y de información pensados para satisfacer las particularidades de la actividad de la BTT.

Situado en el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell, ​​este Centro BTT dispone de varios itinerarios señalizados con diferentes niveles de dificultad. El recorrido, que parte del mismo Centro BTT, está indicado como itinerario número 13 y recorre, paralelamente al curso del río Segre, parte del antiguo camino que conectaba los pueblos de L'Urgellet con la Seu d'Urgell por la orilla S del río. En la otra orilla, se pueden observar los cerros donde se encuentran Castellciutat, la Ciutadella y Montferrer. Después del pueblo de Arfa, importante punto de paso del camino real de la Seu al Pla d'Urgell y el Solsonès, se llega al del Pla de Sant Tirs. El trayecto, de perfil prácticamente llano excepto los tramos que discurren por los pueblos, resulta un sencillo y bello paseo cerca del Segre a través de pistas asfaltadas o con buen firme.

Ruta señalizada.

El punto de inicio de la ruta es el Centro BTT de la Seu d'Urgell, situado en el Parc Olímpic del Segre. Para llegar a este lugar, hay que tomar la carretera C-14 hasta su extremo N o bien la carretera N-260, entre Puigcerdà y Sort, hasta los km 228 y 227, donde está la Seu d'Urgell. Una vez en la ciudad, se sigue por la avenida de Les Valls d'Andorra, que baja hacia el S desde la rotonda donde sale la carretera N-145 hacia Andorra, al N de la población. Hay que continuar por la avenida de Pau Clarís, por el paseo de Joan Brudieu y por el camino de la Palanca hasta el río Segre atravesando de N a S la Seu d'Urgell. Una vez en la orilla del Segre, se gira a la izquierda (E) por una calle paralela al río hasta llegar, prácticamente en las afueras, al Parc Olímpic, que queda en el lado contrario del Segre respecto de la carretera.

0,00 km (677 m). Se sale de delante del Centro BTT tomando la carretera en dirección SO.

0,32 km (678 m). Enseguida se gira a la izquierda (SE) y se cruza el Segre por un puente. En el otro lado, se toma a la derecha el camino de Estaó, también asfaltado, que sigue el curso del río en dirección SO. Unos metros más adelante, se deja a la izquierda (SE) una carretera.

1,06 km (671 m). Tras dejar una borda a la izquierda y otra a la derecha, se accede a una bifurcación. Hay que seguir por el desvío de la izquierda (SO) remontando y alejándose un poco del curso fluvial (más tarde se volverá por el de la derecha). Se continúa por el camino de Estaó siempre llaneando y dejando desvíos secundarios hasta que, una vez pasadas las bordas de Arfa, una a cada lado, se sale a la carretera de la Coma, justo donde está el torrente del mismo nombre.

2,82 km (669 m). Torrente de la Coma. Se deja a la izquierda la carretera, que sube a mediodía paralela al torrente, y se gira a la derecha (O/NO) bajando en dirección al Segre. Enseguida se encuentra el camino real, por donde se seguirá más tarde y que ahora se toma a la izquierda (SO) en el sentido descendente del río.

5,05 km (643 m). Siguiendo por el camino real, siempre paralelo al Segre, se llega al pueblo de Arfa. Se deja un acceso a la izquierda y se pasa entre la población y el río. Hay que dejar a la derecha el puente del siglo XI que cruza el Segre. Una vez pasado el pueblo, se continúa en dirección SO ascendiendo ligeramente hasta estar, nuevamente, cerca del río.

6,15 km (642 m). Apenas pasada la borda del Perillós, se deja un desvío a la izquierda y se cruza el río de Arfa. El camino vuelve a seguir cerca del Segre.

7,28 km (631 m). Después de contemplar Adrall al otro lado del río, se pasa junto a la masía de Eroles, que queda a la izquierda, y se llega a la carretera C-14, que discurre a unos metros de distancia paralela a la pista por donde se circula (SO).

8,49 km (669 m). Pasada la Rajoleria, la pista desemboca en la carretera C-14 (antes, hay que dejar un desvío a la izquierda). Una vez en la carretera, se toma a la izquierda (SO) una pista que se dirige directamente hacia el pueblo del Pla de Sant Tirs.

8,68 km (665 m). Habiendo cruzado el río del Pla, se deja una pista a la derecha y, 10 metros más adelante, otra a la izquierda y se continúa en la misma dirección que se llevaba (SO) subiendo hacia el Pla de Sant Tirs.

9,18 km (685 m). El Pla de Sant Tirs. Llegados a la población, se deshace el camino hasta el torrente de la Coma.

15,39 km (653 m). Torrente de la Coma. Se deja a la derecha (SE) la pista que remonta paralela al torrente, por donde se ha venido antes, y se sigue recto junto al Segre en dirección NE por el camino real.

17,14 km (671 m). Se accede a la bifurcación en la que se reencuentra el trayecto por donde se ha circulado en la ida (en el km 1,06 del recorrido) y se sigue recto (NE) deshaciendo el camino hasta el Centro BTT.

18,18 km (677 m). Centro BTT de la Seu d'Urgell, en el Parc Olímpic del Segre. Punto de inicio y final del recorrido.
Más información

[EN] CBTT Alt Urgell-La Seu d'Urgell Mountain Bike Centre. From La Seu d'Urgell to Arfa and El Pla de Sant Tirs
Centres BTT Catalunya (Catalonia Mountain Bike Centres) are a network and a Catalan Tourist Board brand consisting of freely accessible facilities for mountain biking. Established throughout Catalonia, they are a resource for recreation and discovery that has been specifically devised to contribute to the tourism development of areas that offer excellent conditions for doing this sport. While each centre is unique because of its location, together they have certain features in common, such as offering routes with different levels of difficulty (all of which follow the same signposting system), and reception and information services designed to meet the particular needs of mountain biking as an activity.

Located in Segre Olympic Park in the town of La Seu d'Urgell, this Mountain Bike Centre offers several signposted routes with different levels of difficulty. The route, which begins at the Mountain Bike Centre itself, is shown as itinerary number 13. Parallel to the course of the river Segre, it runs along part of the old path that used to connect the villages of the Urgellet region with La Seu d'Urgell along the south-eastern bank of the river. On the other bank, you will be able to see the hills where the villages of Castellciutat and Montferrer are situated, as is the citadel, La Ciutadella. After the village of Arfa, an important point along the ancient public highway, the Camí Ral, from La Seu d'Urgell to the counties of Pla d'Urgell and Solsonès, you will come to the village of El Pla de Sant Tirs. Apart from the villages it goes through, the route is on the level and is a very easy and pretty ride along the river Segre. For the most part, the route runs along firm ground and tarmaced trails.

Marked trail.
More information

Font: Generalitat de Catalunya, 19/12/08

Waypoint

Parc Olímpic del Segre

Waypoint

Pont d'Arfa

Waypoint

El Pla de Sant Tirs

Comentaris

    Si vols, pots o aquesta ruta.