Com interpretar un mapa

Aprèn a llegir la informació bàsica que es mostra en alguns dels mapes més populars

Autor

Un mòbil amb el mapa offline de Wikiloc a la pantalla
Mapa offline de Wikiloc

Tenir al teu abast una gran varietat de mapes de qualitat és important, però també ho és saber interpretar-los, ja que per a qualsevol de les teves aventures a l'aire lliure, el fet de saber llegir un mapa et serà molt útil, tant en el moment de planificar les teves rutes com en el de realitzar-les. 

Abans de veure alguns dels mapes més populars que existeixen i la informació que podem obtenir de cada un d'ells, hauríem de posar-nos en context: Què és la cartografia? La cartografia és una ciència que s'encarrega de representar la informació geogràfica del territori en mapes. Aquesta informació s'obté a través de l'observació del territori, un treball clau per poder generar les diferents capes d'informació necessàries per elaborar mapes detallats i precisos. 

Per interpretar correctament aquesta informació, hi ha alguns factors que s'han de tenir en compte:

L'escala dels mapes

L'escala és la relació proporcional entre la distància de dos punts d'un mapa i la mateixa distància en la superfície terrestre. Aquesta escala se sol mostrar numèricament indicant la distància en el mapa i la distància real, separada per dos punts (:) o per una barra (/). Per exemple, una escala 1:325.000, vol dir que cada mil·límetre de separació entre dos punts del mapa equival en el terreny a 325.000 mil·límetres (1 centímetre del mapa equival a 32,50 quilòmetres a la realitat).

Es parla de mapes de petita escala si aquesta és menor a 1:100.000. Contràriament al que el seu nom pugui semblar, s'usen per mostrar informacions geogràfiques extenses com països, continents o hemisferis. En aquests mapes, el nivell de detall és menor. D'altra banda, se solen denominar mapes a gran escala aquells superiors a 1:10.000. El seu ús és habitual en la representació d'extensions més petites, ja que el detall dels mapes és més gran. Per aquest mateix motiu, per a la pràctica d'activitats a l'aire lliure, els mapes a gran escala són els més comuns.

En els mapes fixos (com ara un mapa en paper), l'escala es mostra a la llegenda. D'altra banda, en els mapes digitals l'escala pot variar segons la navegació. En molts casos, com en el de Wikiloc, l'escala ideal es mostra per defecte per assegurar una bona experiència

L'orientació del mapa

Per a la correcta lectura d'un mapa s'ha de tenir en compte quina és l'orientació cap al nord. Els mapes acostumen a establir el nord a la part superior, de manera que amb un mapa en paper i una brúixola pots orientar-te simplement col·locant la brúixola sobre el mapa i fent coincidir el punt cardinal de nord de la brúixola amb el de mapa. En l'App de Wikiloc, la posició de nord apareix en una icona d'una brúixola a la pantalla de gravació o seguiment de les rutes. En aquesta pantalla, el mapa es mou automàticament mantenint els punts cardinals en la seva direcció. Per desactivar aquesta funció n'hi haurà prou amb prémer la icona de brúixola un cop i el mapa quedarà fix en la direcció que estava en el moment d'aturar-lo.

Les característiques del mapa

És important entendre les peculiaritats de mapa amb el qual navegues. Aquests són alguns dels mapes més populars disponibles a Wikiloc:

Mapa satèl·lit

Un mòbil amb el mapa satèl·lit de Wikiloc a la pantalla
Mapa satèl·lit

El mapa satèl·lit ens permet obtenir una representació fotogràfica del planeta, amb accidents geogràfics com els mars, les muntanyes o els deserts. Aquest mapa es compon de fotografies preses des de diferents satèl·lits, essent prou detallades per a capturar detalls fins. 

Per interpretar aquests mapes, és important analitzar elements com els patrons, les formes, les textures i els colors. Per exemple, en una escala adequada, els volcans i els cràters són elements fàcils de distingir per la seva forma rodona, així com les muntanyes per les seves textures amb protuberàncies i ondulacions. Gràcies als colors, és fàcil deduir si la superfície observada té aigua, vegetació o entorns desèrtics. Principalment, l'aigua es representa amb el color blau fosc, la neu, el gel i els llacs salats amb el color blanc, les zones amb vegetació amb tons verds i els entorns desèrtics amb tons marrons. 

Més enllà dels colors, en els mapes satèl·lit es poden afegir capes d'informació. Al mapa satèl·lit de Wikiloc pots trobar carreteres, límits polítics de països, noms de regions, municipis i altres àrees geogràfiques, com ara els dels parcs naturals. La capa Ortofoto PNOA de l'IGN (Institut Geogràfic Nacional) també inclou imatges Satèl·lit. D'això en parlarem més endavant! 

OpenStreetMap

Un mòbil amb el mapa offline de Wikiloc a la pantalla
Mapa offline de Wikiloc

OpenStreetMap és un projecte col·laboratiu que té com a objectiu generar mapes lliures i editables de tot el món. Aquest mapa inclou informació geogràfica molt precisa obtinguda a través d'ortofotografies, dispositius GPS i altres mètodes de lliure accés. El mapa OpenStreetMap d'Espanya conté dades de l'IGN. 

El mapa OpenStreetMap és ideal per a la creació manual d'una ruta o per al seguiment d'un track durant la pràctica d'una activitat a l'aire lliure. 

Els mapes offline de l'App de Wikiloc han estat generats amb dades d'OpenStreetMap. Pots descarregar aquests mapes de forma gratuïta i usar-los sense cobertura, dades, ni connexió a Internet (fins i tot en mode avió!). Amb l'objectiu d'oferir més informació, Wikiloc ha afegit una capa amb alguns punts d'interès (vegeu les icones i els seus significats). Per no saturar l'espai en els dispositius, els mapes offline de Wikiloc es poden descarregar per país o regió.

Mapes específics d’Espanya

Mapa Base

Un ordinador amb el mapa base de l'Institut Geogràfic Nacional a la pantalla
Mapa Base

Si el teu interès està en les rutes urbanes, el mapa de referència per a les teves activitats pot ser el Mapa Base. Aquest mapa de fàcil interpretació disposa d'abundant informació en llocs residencials. Pots consultar la cartografia dels diferents municipis amb els seus carrers, carreteres, parcs o altres elements com edificis i límits municipals. En zones rurals i naturals, es detallen els rius, muntanyes i altres accidents geogràfics amb una representació 3D del terreny

Mapa Ràster

Un mòbil amb el mapa ràster de l'Institut Geogràfic Nacional a la pantalla
Mapa Ràster

Si estàs familiaritzat amb els mapes en format paper, segur que el Mapa Ràster et resultarà fàcil d'interpretar. Es tracta del mateix format que s'utilitza habitualment per a la representació cartogràfica en paper, però en versió digital. Amb aquest mapa pots navegar lliurement per tot el territori espanyol i amb l'escala que t'interessi (d'1:2.000.000 a 1:25.000). Augmentant o reduint el grau de detall, tu tries quin mapa visualitzes a cada moment.

Satèl·lit - Ortofoto PNOA

Un ordinador amb el mapa Satèl·lit - Ortofoto PNOA de l'Institut Geogràfic Nacional a la pantalla
Mapa Satèl·lit - Ortofoto PNOA

Per veure les teves rutes sobre una imatge, la capa Ortofoto PNOA de l'IGN és una bona elecció. Aquesta capa d'informació permet visualitzar el terreny mitjançant les imatges d'ortofotos del projecte PNOA (Pla Nacional d'Ortografia Aèria). Visibles a partir d'una escala aproximada d'1: 70.000, compta amb un grau de detall comprès entre 25 i 50 cm. A més, disposa d'etiquetes amb noms de llocs i entitats geogràfiques fonamentals que et seran de gran ajuda per a una bona lectura de mapa i geolocalitzar-te millor.

Mapa Lidar

Un ordinador amb el mapa lidar de l'Institut Geogràfic Nacional a la pantalla
Mapa Lidar

Si vols conèixer en detall el relleu pel qual transcorre una ruta, la millor opció és el Mapa Lidar, un model digital de superfícies. En ell, s’aplica una paleta de color a cada capa, establint un degradat en la informació corresponent a la vegetació i a l'edificació en funció de la seva altura sobre el terreny. S'inclou un ombrejat per oferir millor sensació de relleu. Amb aquest mapa podràs tenir una visió 3D de la realitat del territori.

L'Institut Geogràfic Nacional i el Centre Nacional d'Informació Geogràfica d'Espanya, agraeixen la redacció d'aquest contingut en col·laboració amb Wikiloc.